Omställning

Omställning handlar om att vi måste ställa om för att hantera konsekvenserna av oljetoppen, den globala uppvärmningen, ekosystem-erosionen, de sociala orättvisorna samt bristerna i det ekonomiska systemet. Individer och organisationer gör olika typer av arrangemang och aktiviteter för att lyfta frågorna och för att stimulera en förändring. Omställning Dalarna är en del av det internationella nätverket Transition Towns, en folkrörelse som arbetar med att ställa om bland annat energiförbrukning och matproduktion i kommunerna. Läs mer på www.omställning.net

Vad har vi gjort?
Medverkat i Framtidsveckan, mässan Framtidslandet, Rainbow Fields och ordnat en stor omställningskonferens i Rättvik.

Vi har även peppat för tillsammans/stadsodling, ordnat föreläsningar om det omöjliga med tillväxt och visat filmen Transition 2.0.

Nyhetsbrev maj 2012 Omst Dalarna