Mat och jordbruk

Livsmedel är livsviktigt. I takt med att oljan sinar och blir dyrare blir det svårare att importera mat. Vi kommer att behöva all odlingsbar mark som finns i Dalarna och vill inspirera till ekologisk odling och djurhållning.

Policy mat och jordbruk
Policy genteknik

Vår vision
Dalarna är självförsörjande på ekologiska livsmedel och djurfoder som är möjliga att producera i länet. Odlingslandskapets biologiska mångfald, kultur-, skönhets- och friluftsvärden har bevarats bland annat genom ökat antal lantbrukare, betesdjur, slåtterängar samt ökad försäljning av ekologiska livsmedel.

Vi vill:
• Öka produktion och konsumtion av lokal och ekologisk mat
• Öka andelen djurfoder producerat i Dalarna
• Göra Dalarna fritt från GMO = genetiskt modifierade organismer

Vad har vi gjort?
Vi startade och drev projektet Mat runt Siljan, med bl a öppet hus hos lokala producenter, som nu utvecklats till Dalarnas Skördefest.

Vi har ordnat studiebesök på ekogårdar och saluhallar, medverkat i Ekobonde i butik, utbildat ekoambassadörer, ordnat föreläsningar om ekologisk mat, mat och klimat, GMO-fritt m.m. Miljövänliga veckan har under flera år haft mat-teman. Flera kretsar bedriver slåtter av ängar, blomstervandringar och Ängens Dag.

Vi har varit värd för Naturskyddsföreningens nationella mat- och jordbruksnätverk och deltar i grupper för landsbygdsutveckling,

Välkommen till vårt nätverk!

Kontaktperson: Anders Munters Tel. 0281-204 63, 070-670 57 10 g.a.munters@telia.com