Debattartikel om TTIP

TTIP-avtalet innebär inte bara förenklingar för export, utan också risk för import av kött med hormoner och antibiotika och en urholkad demokrati. Många små och mellanstora företag kan komma att konkurreras ut.

Några företrädare för teknikföretag i länet skriver i ett debattinlägg att de behöver TTIP-avtalet mellan EU och USA. Vi gissar att de främst önskar regelförenklingar som innebär att industriprodukter inte måste testas flera gånger för att kunna handlas över Atlanten. Detta stöder vi helt och fullt. Men frågan är om debattörerna vet att detta bara är en liten del av avtalet. I TTIP-paketet ingår också andra delar som är mycket långtgående och desto mer obehagliga.

Den amerikanska djurindustrin ser avtalet som ett sätt att få bort EU:s restriktioner mot import av kött som dopats med hormoner och antibiotika och genmodifierad mat. Kemiindustrin ser avtalet som en chans att få sälja gifter som är tillåtna i USA och förbjudna i EU. De stora tjänsteföretagen ser avtalet som en garant för att fortsätta ta ut vinster i välfärden.

Ett så här stort handelsavtal har vinnare och förlorare. Ofta är det stora företag i ”centrum” som vinner och små företag i ”periferin” som förlorar. Sedan det svenska EU-inträdet har självförsörjningsgraden på mat i Sverige sjunkit från ca 80% till ca 50% och många små och mellanstora jordbruk lagts ner, liksom många små industriföretag. TTIP kan komma att innebära att kommuner och regioner i ännu större utsträckning tvingas upphandla internationellt och tvingas säga nej till regionala leverantörer. Är de norrländska företagen medvetna om detta?

EU-kommissionär Cecilia Malmström fick nyligen det svenska så kallade ”greenwashpriset” för att hon skönmålar miljökonsekvenserna av TTIP. Hon säger att EU inte skall ge efter på miljökrav men vi är oroliga då reglerna skiljer sig avsevärt mellan EU och USA. Harmoniseringen innebär åtminstone en broms för nya lagar för hälsa och miljö. Redan innan förhandlingarna är slutförda har EU stoppat nya planerade miljölagar. Bland annat planerade förbud mot bekämpningsmedel som misstänks ge testikelcanser(EDC) och en sedan länge planerad lag mot miljöskadlig fracking. Båda lagförslagen stoppades med hänvisning till TTIP-förhandlingarna.

Ett ytterligare orosmoment med TTIP är de specialdomstolar som planeras, där företag skall kunna stämma stater som inför nya lagar som hotar deras vinster. En byråkratisk kompromiss förhandlas nu i EU men faktum kvarstår att bolag skall få rätt att stämma stater. Att stämma ett land kräver enorma summor och avtalet är därför skräddarsytt för stora företag. I avtalsförslaget TTIP finns också förslag på ett regleringsråd som ger företag rätt att förhandsgranska alla nya lagförslag. Företagen flyttar fram sina positioner gentemot folkvalda regeringar, detta är ett hot mot demokratin.

EU och USA har redan låga tullar, och handeln med industriprodukter skulle underlättas om parterna satte sig ner och avskaffade dubbla kontrollsystem på områden där lagstiftningen är ungefär lika. När detta nu blandas ihop med harmonisering på områden som jordbruket där skillnaderna är avsevärda och specialdomstolar riskerar även dessa goda sidor att falla.

Fackföreningar, miljö- och djurskyddsorganisationer på båda sidor Atlanten ser TTIP som ett stort hot. Opinionen växer mot TTIP runtom i Europa och USA därför sprids nu centralt producerade uppmaningar till företag runtom i Norrland att skriva på inlägg för avtalet. Jag hoppas dessa företag läser på ordentligt så att ni inte utnyttjas i en kampanj för något som vi alla får ångra.

Lars Igeland, Österfärnebo aktiv i Jordens Vänner södra Norrland och Omställning Gävleborg

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.