Reservatsbegäran för Rövarbergets naturskogslandskap

Det sista(!) stora oskyddade och mycket skyddsvärda naturskogslanskapet som finns kvar i Mora kommun är Rövarberget med sin välkända grotta. Det är ett av Dalarnas förnämsta naturområden men är helt oskyddat, trots att det uppmärksammades för mer än 25 år sedan.

Nu hänger det avverkningssnitslar i nordvästra delen på en platå mellan några bergsslänter/raviner. Det är av allt att döma StoraEnso som tänker fortsätta sin förfärande skövling i dessa gränstrakter mellan Dalarna och Härjedalen. På Härjedalssidan är hyggeslandskapet en katastrof. Titta på satellitbilder på exempelvis hitta.se nordöst Ulvsjön och förskräcks.

Rövarberget finns beskrivet i Trollius senaste nummer(utgiven av Dalarnas Botaniska Sällskap). Litteratur med mer information är angiven i slutet av artikeln. Trollius-2015-om-Rovarberget-Dalarnas-Botaniska-Sallskaps-tidning.pdf 

Rövarberget är fortfarande ett intakt, funktionellt och sammanhängande landskap som inte är sönderplottrat av hyggen och vägar. Andelen gammelskog med gott om lågor och döda träd är imponerande. Det är också en fantastisk variation i landskapet med raviner, klippbranter, källor, diabasinslag och olika isavsmältningsfenomen omkring och väster om Sexan, vilket tillsammans ger området en intressant och dramatisk topografisk prägel. På så sätt har det en helt annan karaktär än Norra Mora Vildmark. Många rödlistade djur och växter finns i området.

Härmed hemställes om följande till Länsstyrelsen Dalarna:

Stoppa avverkningarna, inventera, avgränsa och skydda Rövarbergets naturskogslandskap enligt bifogad karta som naturreservat så det får ett fullgott och långsiktigt skydd.

Bengt Oldhammer och Kjell Hedmark

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.