Yttrande detaljplan Sälens flygplats

Den senaste klimatforskningen visar att klimatförändringarna är värre än det värsta scenariot i tidigare rapporter. Att då planera för en flygplats med beräknat ökat flygande och därmed ökade utsläpp av växthusgaser är helt absurt.

Det planerade terminal- och handelsområdet ligger som närmast 45 meter ifrån en bäckravin med högsta naturvärdesklass och med många rödlistade arter. Det innebär självklart en påverkan som vi tycker är oacceptabel. Vi undrar också om det strider mot Artskyddsförordningen.

Den ökade belastningen på vatten- och avloppsledningarna samt reningsverken är inte bra ur natur- och miljösynpunkt. Vi anser inte heller att strandskyddsbestämmelserna ska frångås för dessa byggnationer.

Varför ska samhället ska stå för kringkostnaderna för en privat anläggning? Varför förskotterar den privata intressenten som ska bygga flygplatsen inte själv pengarna till Trafikverket för att bygga vägen? Kringgår man kommunallagen genom att anlita Lima besparingsskog? Är den nya vägens läge den bästa ur infrastruktursynpunkt?

Detaljplan är den fjärde i raden för att säkra projektet. Det har gjorts flera från varandra oberoende MKB för olika delar av projektet; landningsbanan, terminalen och köpcentrum, tillfartsväg och nu ytterligare en väg. Och dessa prövas enligt olika lagstiftningar; MB, PBL, KML. Egentligen borde ju de samlade effekterna ha samordnats för att kunna bedöma effekterna i en övergripande MKB. Vi anser att detta är ett formfel.

Alternativen har inte belysts tillräckligt. En ny flygplats i Sälen borde ju ställas mot befintliga flygplatser i Borlänge, Idre och Mora och mot tågtransporter som i så fall hade kommit befolkningen till del och blivit del i en allmän nytta.

 

 

Kommentera

2 thoughts on “Yttrande detaljplan Sälens flygplats

  1. Bra att ni försöker stoppa flygplatsen som kommer att sätta sina spår i naturen för alltid. En flygplats måste ha avisningssystem som även om de är effektiva släpper ut glykol i naturen.
    Lycka till

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.