Hellre kvalitet än ökad produktion i jordbruket

Regeringens arbete att formulera en livsmedelstrategi är inne i ett slutskede. Naturskyddsföreningen är oroad över vad slutresultatet kommer att innebära för lantbruket: Fler djur på mindre yta, intensivare kemikalieanvändning och att färre djur får komma ut på bete?

Vi befarar att mat från gårdar i Dalarna och Sverige i framtiden inte kommer att vara det som konsumenterna förväntar sig och vill ha, ifall strategin för framtidens livsmedel endast fokuserar på att öka produktionen kan det leda till sämre svensk mat, försämrat djurskydd och ökade miljökostnader för hela samhället genom:

  • fortsatt intensifiering av kemikalier i jordbruket.
  • fler djur på mindre yta, mer antibiotika och ökad övergödning
  • att djur får äta kraftfoder inomhus istället för att beta i värdefulla naturbetesmarker

Naturskyddsföreningen anser att det istället behövs långsiktiga spelregler som styr emot det fossilfria jordbruket – världens renaste jordbruk, med hälso- och miljökvalitet som affärsidé.

Vi vill också se ett lönsamt svenskt lantbruk. Men att enbart fokusera på att producera mycket mat riskerar att leda till att lönsamheten sjunker. Ett talande exempel är när EU ökar sin produktion av mjölk. Då sjunker mjölkpriserna och svenska producenter blir lidande. Sveriges konkurrenskraft ligger inte i att producera billig, utan bra mat, med bättre regler kring bekämpningsmedel, djurvälfärd och lägre antibiotikaanvändning än konkurrentländerna. Det är också det som konsumenterna efterfrågar.

Vi uppmanar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), Ludvikabon och riksdagskvinnan Maria Strömkvist (S), (som sitter i miljö- och jordbruksutskottet) och deras parti- och regeringskollegor att inte bara se till mängden mat, utan även värna matens produktionskvaliteter. Socialdemokraternas egen vision för svensk livsmedelsproduktion slår fast att djurskyddet inte ska försämras, att förtroendet för svensk djurhållning inte får skadas, att klimat- och miljöpåverkan ska minska och att 30 procent av den odlade marken ska vara ekologisk 2020.

I Sverige och i Dalarna finns goda förutsättningar för att försörja landet med och samtidigt exportera världens renaste mat. Ta fasta på de investeringar i miljövänlig produktion som redan gjorts. Ta vara på den erfarenhet som byggts upp och som gett svensk mat ett försprång. Det bör vara utgångspunkten för livsmedelstrategin.

Johanna Sandahl

ordförande, Naturskyddsföreningen

Mattias Ahlstedt

länsordförande, Naturskyddsföreningen Dalarna

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.