Naturvården tar avstånd från lodjursjakten

Naturvårdsintressets representanter i Viltförvaltningsdelegationen Dalarna tar avstånd från länsstyrelsens beslut om licensjakt på 17 lodjur.

– Det är mycket olyckligt att licensjakt tillåts på ett rödlistat och enligt internationell lagstiftning fredat djur, anser Mattias Ahlstedt, ordförande i Naturskyddsföreningen Dalarna och representant i viltförvaltningsdelegationen.

Lodjuret är rödlistat i Sverige och klassas som sårbart (VU). Skälen till detta är flera, men enligt ArtDatabanken kan lons tidigare tillbakagång under 70- och 80-talet härledas till ett för hårt jakttryck (eventuellt i kombination med rävskabb). 1991 fredades lodjuret och endast en kontrollerad skyddsjakt tilläts. Sedan 2010 har dock detta, för den biologiska mångfalden, kloka beslut upphävts då regeringen införde licensjakt på alla Sveriges stora rovdjur.

ArtDatabanken skriver som följer: Jakten har varierat i omfattning och antalet som fällts lagligt under de senaste fem åren har varit omfattande mellan 86 och 162 djur [i hela Sverige]. Därutöver dödas ytterligare ett 50-tal djur årligen i andra typer av skyddsjakt. Utöver den legala jakten förekommer också illegal jakt. Snöskotern har bidragit till att sådan jakt i vissa områden kan vara mycket effektiv. Lons predation på jaktbara arter – främst rådjur – förorsakar lokalt en konflikt med jaktintressena. Illegal jakt efter lo har konstaterats även i de södra delarna landet. Andra betydande dödsorsaker är trafik och rävskabb, som även drabbar lon.

– Det är nog det saken handlar om – en lokal konflikt med jaktintressena. Lodjuren står för en väldigt liten andel av angreppen på tamboskap, säger Anders Ekholm, Rovdjursföreningen och Gävleborgs viltförvaltningsdelegation, som sammanställt en otrolig mängd statistik.

1 Källa: https://artfakta.se/artinformation/taxa/100057/detaljer

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.