Rapport Gyllbergens skogsrike – efter 1000 timmars inventering

Rapport om kontinuitetsskogar och grön infrastruktur i Gyllbergens skogsrike i Dalarna

Nu har rapporten ”Gyllbergens skogsrike – inventering av kontinuitetsskogar och förslag till Grön infrastruktur” kommit ut. Rapporten är framtagen av personer inom följande föreningar:

Dalarnas ornitologiska förening

Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland

Mykologiska föreningen Skogsriskan

Naturskyddsföreningen Borlänge

Naturskyddsföreningen Gagnef

Naturskyddsföreningen Västerbergsslagen

Arbetet har genomförts som ett LONA-projekt med Borlänge kommun som ansökande partner.

Syftet med projektet var att visa på strukturer i ett större landskapsavsnitt som kan fungera som grön infrastruktur. Med hjälp av både fältinventeringar, flygbilder och befintlig kunskap har föreningarna pekat ut dels områden som de anser behöva skyddas och dels ge exempel på grön infrastruktur. Förhoppningen är att berörda myndigheter och kommuner ska ta till sig denna kunskap och aktivt bidra till att vi får en ökad areal skyddad skogsmark och därmed bidra till att hejda förlusten av arter. Allt i linje med uppställda miljömål.

Förhoppningen är också att markägare och skogsbruksföretag tar till sig av den information som finns i rapporten och bidrar till dessa mål. Författarna har konstaterat att det finns en naturvårdsskuld i området på grund av tidigare skogsbruk med lägre krav på hänsyn. Den skulden bör repareras. Ur rapporten; …En slutsats som kan dras är att de senaste 60 årens skogsbruk har skapat en naturvårdsskuld inom GSR och att det innebär att det är dags att reparera den. …

Mera från rapporten; …Efter ca. 1000 timmars inventering i fält av 5518 ha kontinuitetsskogar kunde 3472 ha konstateras ha någon form av naturvärden varav 2613 ha av reservats- och nyckelbiotopsklass… / …Ett ofta återkommande argument är att de här arterna (rödlistade) finns även i brukade miljöer, men att ingen går i dem. Det är ett falskt påstående vilket vi i det här projektet har sett mycket tydligt efter att behöva gå i de ensidiga bestånden för att nå inventeringsobjekten…. 

Rapporten finns här Gyllbergens_skogsrike_2019 att läsa digitalt och kan laddas ner. Det finns även möjlighet att ta del av gjorda avgränsningar för att lägga in dem i egna geografiska informationssystem.

Dessa GIS-filer är en sammanställning av områden inom Gyllbergens skogsrike. Det är dels de områden som vi pekat ut i form av inventerade områden och s k GI-områden (höjder, isälvsavlagringar, myrkomplex, vattendrag, skogsområden och artrika vägkanter) och dels områden som myndigheter har angett (naturreservat, nyckelbiotoper o s v).

Lämplig bakgrundskarta är Lantmäteriets topografiska karta. Filformatet kallas geopackage och kan bara öppnas i ett GIS-program. QGIS är ett öppet sådant som kan laddas hem från nätet. Det finns även bra instruktioner hur det används att hämta på nätet. (QGIS på svenska av Klas Karlsson t ex).

De finns GIS-filer som du kan få om du mailar till kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se

Nätverket Gyllbergens skogsrike

Kontakt: Lars-Erik Nilsson, Borlänge

larserik.s.nilsson@gmail.com

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.