Riksföreningens råd och instruktioner till kretsar och länsförbund med anledning av Coronapandemin.

publicerat på Naturkontakt https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/rad-om-moten-och-andra-arrangemang-under-den-pagaende-coronapandemin/

Folkhälsomyndigheten har sammanställt en checklista över vad man som arrangör bör ha med i riskbedömningen av ett arrangemang och därmed beslutsunderlaget för om man ska genomföra det samt vilka åtgärder man kan vidta för att i så fall minska riskerna. Se information hos Folkhälsomyndigheten.

Riksföreningen utgår i sin verksamhet från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I vissa fall går föreningen längre än vad myndigheten rekommenderar, framför allt för att hjälpa till att begränsa smittspridningen i samhället. Därför håller vi nu möten i möjligaste mån på distans, begränsar våra resor och uppmanar medarbetare som kan att arbeta hemma etcetera.

Riksföreningens rekommenderar därför:

  • Vid möten/aktiviteter med få deltagare: Träffas på en plats där det inte är trångt, se till att det finns möjlighet till god handhygien och försök att hålla mötet/aktiviteten kortare än två timmar.
  • Vid möten med fler deltagarna och/eller där det finns stor sannolikhet för deltagare i riskgrupper: Skjut upp, ställ in eller möjliggör digitalt deltagande.
  • Ställ in eller skjut upp möten/aktiviteter som har
    • fler än 50 deltagare,
    • deltagare som kommer inresande från olika håll.
  • Utomhusaktiviteter har lägre risk för smittspridning och det finns ofta inte skäl att ställa in dessa.
  • Vid alla arrangemang – uppmana tänkta deltagare att stanna hemma vi minsta tecken på luftvägsinfektion eller förkylning. Tänk på att deltagarna ska kunna hålla en till två meters avstånd till varandra.

Vad gäller för stämmor?

Tidpunkt för stämmor regleras i stadgarna. Om styrelsen beslutar att skjuta upp stämman med anledning av Coronapandemin är det – för att undvika den teoretiska risken att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet på stämman när den väl hålls – viktigt att styrelsen informerar medlemmarna om detta samt meddelar att styrelsen kallar till stämma så fort det är lämpligt med hänsyn till Coronapandemin. Under denna period är det förstås viktigt för styrelsen att hålla i minnet att man egentligen sitter på lånad tid och undviker kontroversiella beslut, viktigare ekonomiska åtaganden och liknande. Också att man är extra mån om att förankra de beslut som ändå måste tas med medlemmarna.

Ett alternativ är att hålla ordinarie stämma i rätt tid och på den endast besluta att ge styrelsen i uppdrag att utlysa en extra stämma när pandemin avklingat. På extrastämman avhandlar man alla årsmötets ordinarie punkter.

Ingen kommer gå miste om återbäring från riksföreningen för att stämman inte hållits i rätt tid. Riksföreningen har inga problem med om kretsar håller sina årsmöten senare (t.o.m. efter sommaren) och kommer in med sina handlingar först då. Sent inkomna handlingar innebär dock eventuellt för vissa kretsar ekonomiska problem för att återbäringen betalas ut först när fullständiga handlingar har inkommit till rikskansliet. Vi kan också lösa det här pragmatiskt genom att kretsar som har likviditetsbrist skulle kunna ansöka om en förskottsutbetalning av återbäringen.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.