Nytt år – nytt nyhetsbrev!

Läs om och anmäl dig till Fältbiologernas årsmöte i Orsa, spåningsträff inför Miljöfestival i Gävle, rovdjurs-spårningskurs, matlagnings-studiecirklar, regional valupptakt, föreläsningsturné Fartrusiga, skogsträff i Gävleborg, kurs i QGIS, turné Fiskarnas rike, träff om omprövning av vattenkraft, kurs i rapportering till Artportalen och skogsföreläsning med Sebastian Kirppu. Ge förslag till länsstämmorna, på miljöpristagare och anmäl dig som […]

Läs mer

Friluftskompis Dalarna: fortsätt mötas & dela på FB

Friluftslivets år 2021 lider mot sitt slut och jag har haft glädjen att få driva projekt Friluftskompis genom Naturskyddsföreningen Dalarna. Eftersom jag endast jobbat 25% med uppdraget så har idéerna varit långt fler än det jag lyckades genomföra. Corona och GDPR har inte underlättat, men slutresultatet blev långt mycket bättre än projektmålet, se bifogad sammanställning. […]

Läs mer

Inspelad föreläsning Klimatpsykologi

Föreläsningen med Kali Andersson, leg. psykolog och en av författarna till boken Klimatpsykologi finns på vår Youtube-kanal: https://youtu.be/XBdJwPZCHzU Utdrag ur föreläsningen: Information räcker inte för att ändra beteenden. Man kan inte påverka om en annans konsekvens upplevs som positiv eller negativ. Människor är otroligt sociala och ljuger t ex hellre än att gruppen ska ogilla dom. […]

Läs mer

Stoppa morden på de som försvarar naturen

Ingen ska behöva hotas eller dödas för att de försvarar naturen. Vi kräver att Sverige driver på för lagstiftning som skyddar de människor som riskerar livet varje dag. Kampen för att bromsa klimatkrisen och massutdöendet av jordens arter har blivit farligare. Förra året uppnåddes ett nytt dystert rekord då minst 227 miljöförsvarare dödades runt om […]

Läs mer

Överklagande av licensjakt efter varg 2022

Naturskyddsföreningen Dalarna överklagar besluten om licensjakt efter varg 2022, fattade av länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro län. Vi delar Gävleborgs syn på licensjakten och ställer oss därför helt och fullt bakom Naturskyddsföreningen Gävleborgs överklagande. Vi vill ändå anföra de specifika omständigheter som berör Dalarna och de tre reviren: Gullsjön (norra Dalarna), Snösjön och […]

Läs mer

Föreläsning Folkhälsa och miljö

Tuas B Frank gav i sin föreläsning några nya perspektiv på folkhälsa och miljö. Se hennes presentation: (Bifogad PDF Folkhälsa och miljö – hur hänger de ihop Dalarna) Har kan målen för folkhälsa och miljö kopplas ihop? Hur påverkar klimatförändringarna människors hälsa redan idag? Globalt dör 12,6 miljoner människor per år av påverkbara miljöproblem, varav […]

Läs mer

Ur askan – om klimatflyktingar

Inspelad föreläsning av Shora Esmailian, journalist och författare till ”Ur askan” m.m. Personliga och gripande berättelser från bland annat Pakistan och Kenya om människor på flykt i en allt varmare värld. De som har minst skuld drabbas värst. Se hela föreläsningen på Youtube: https://youtu.be/4_s7khXruYU

Läs mer