Akut begäran om reservatsbildning Grosjön, Mora

StoraEnso har snitslat för avverkning vid Grosjön, en del av Vildmarksriket.  Området ligger intill fyra urskogsobjekt som är/ska bli naturreservat och här finns både raggbock och ringlav. Vid en snabb stickprovsinventering av området 26 oktober 2014 hittades 22 arter som indikerar höga biologiska värden. Av dessa är 16 rödlistade varav 13 som NT och 3 som VU. Totalt hittades arter på mer än 100 lokaler i skogen.

Området är utpekat som skyddsvärt i en inventeringsrapport som kommunerna Mora, Leksand och Vansbro låtit göra: http://www.vansbro.se/sites/default/files/docs/vildmarksriket_tryckta_versionen101127.pdf Mora kommun anser att området ska skyddas ur bland annat social synpunkt. Vi håller med om detta.

Hur tror bolagen att de arter som finns på de gamla och döda träden ska kunna leva vidare om de hamnar på ett hygge? Vart ska arterna ta vägen när de ska sprida sig när det inte nybildas någon död ved? Det är ganska lätt att inse att den planering som gjorts kommer att spoliera den skyddsvärda naturskogen. Istället för ett vackert och levande skogslandskap blir det ett skövlat landskap. Man kan inte stycka sönder (fragmentera) de små skyddsvärda områden som finns kvar.

I Vildmarksriket har Bergvik Skog AB/StoraEnso, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen möjligheter att skapa ett fungerande ekologiskt skogslandskap med minst 17% skyddad areal enligt Nagoya-överenskommelsen (som regering och riksdag står bakom). Sådana skyddsarealer av naturskog i Dalarnas skogslandskap är idag helt omöjliga att nå på de flesta håll, särskilt i mellanboreal zon (Ahti et al 1968). Varför gör inte Bergvik Skog AB en ekopark i Vildmarksriket i samma stil som Sveaskog gör på många håll över hela Sverige? De FSC-certifierade bolagen säger sig bedriva ett varsamt skogsbruk och använder även detta argument i sin vilseledande reklam gällande pappers- och träprodukter.

Vi begär härmed att området ombildas till naturreservat i de delar som ska avverkas. Finansieringen är möjlig tack vare att regeringen planerar att skjuta till mer pengar till skogsskydd för såväl Länsstyrelser som Skogsstyrelser under kommande år.

Läs hela brevet Begäran naturreservat Grosjön.pdf

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.