Inga naturvårdsorganisationer har fått ge synpunkter på Dalarnas skogsstrategi

I direktiven från Skogsstyrelsen framhålls att dialog och samverkan är nyckelord och att intressenter från skogens hela värdekedja ska beredas möjlighet att delta. Så har ej skett. Varken Naturskyddsföreningen  Dalarna eller andra regionala naturvårdsorganisationer har blivit inbjudna. I syftet med de regionala strategierna anges bl a att de ska bidra till att stärka utvecklingen mot ett biobaserat samhälle. Detta kan inte uppnås genom att enbart fokusera på skogsproduktion.

Naturskyddsföreningen i Dalarna och övriga undertecknande föreningar har starka invändningar mot den föreslagna strategin. Strategin betonar inte alls ekologiska och klimatmässiga aspekter. En levande natur utgör förutsättningen för allt liv, även människans. Förslaget är en ren skogsbruksstrategi, inte en strategi där skogens alla aspekter ingår.

Vi tycker sammanfattningsvis att strategin bör avvisas i sitt nuvarande skick. Gör om och gör rätt!

Mattias Ahlstedt, ordf. Naturskyddsföreningen Dalarna
Stig-Åke Svenson, ordf. Dalarnas ornitologiska förening
Anders Janols, ordf. Svampklubben skogsriskan
Lars-Ove Wikars, ordf. Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Urban Gunnarsson, ordf. Dalarnas Botaniska Sällskap

Läs hela skrivelsen till Länsstyrelsen, Region Dalarna, Skogsstyrelsen m fl. Skogsstrategin – Synpunkter från Naturvården

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.