Skogsutredningen försvårar naturvård

Ett av de sämre förslagen i skogsutredningen är att inventering och registrering av nyckelbiotoper bör upphöra, samt att Skogsstyrelsen ska gallra bort nyckelbiotoper från registret. Detta är ett hårt slag för hela Sveriges naturvårdsarbete, samtidigt som det kommer försvåra för markägares planering av sin skog. Områden som tidigare registrerats som nyckelbiotoper riskerar därmed också att avverkas.

Handläggningstiden för avverkningsanmälningar föreslås också att förkortas från dagens 6 till 3 veckor, vilket också försvårar för oss naturvårdare.

Istället för nyckelbiotoper införs Naturmiljöbeskrivning, NMB, som innebär att Skogsstyrelsen endast får registrera förekomst av naturvärden, inte bedöma områdena.

Det är i sig bra att utredningen föreslår att en naturvärdesinventering ska skrivas in i Skogsstyrelsens instruktioner, men det behöver också säkerställas att inventeringen sker löpande över hela landet som en del i myndighetens tillsyn. Resultaten behöver också offentliggöras. Däremot befarar vi att förslaget om att ta bort nyckelbiotoperna från registret kommer försvåra för såväl myndigheters som markägares planeringsarbete. Oavsett om ett område med höga naturvärden heter nyckelbiotoper eller inte så finns naturvärdena där, och marknaden vill inte handla med virke från skogar med höga naturvärden.

Utredningen föreslår även att sammanhängande skogar med höga naturvärden i den fjällnära regionen ska ges ett formellt skydd. Det är i sig ett mycket bra förslag, men det är viktigt  att det inte sker på bekostnad av skydd av annan skog i övriga landet.

Skogskampanjen ”Tyst skog” startar 18 januari. Den 4 februari håller rikskansliet en kampanj-workshop.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.