Ekoturism kan rädda skogen

Skandinaviens sydligaste vildmarker med de största naturskogarna finns från Siljan och norrut i Dalarna inklusive Hamra i Gävleborgs län. Deras värde för framtida naturturism är mycket stora och kan locka turister från Europa. I den 95-sidiga rapporten Borderland Wilderness med 100 färgbilder och kartor beskrivs de mest värdefulla områdena med fokus på Rättvik, Mora och […]

Läs mer

Lär dig mer om strandskydd

Strandskyddsdelegationen har tagit fram två webbutbildningar kring strandskyddslagstiftningen till olika målgrupper. Den ena utbildningen är avsedd för vem som helst som vill bekanta sig med strandskyddsreglerna och deras tillämpning. Den andra är mer omfattande och vänder sig i första hand till anställda i offentlig förvaltning (kommun, länsstyrelse, annan myndighet eller regionalt tillväxtorgan). 1. Strandskydd Detta är en […]

Läs mer

Debattartikel: Hänsynslös vindkraftutbyggnad!

Vi var från början entusiastiska, kanske naiva, sedan lamslagna och därefter alltmera upprörda. Så har vårt förhållande till vindkraftutbyggnaden utvecklats under åren efter beslutet om utbyggnadsmålet 20 TWh landbaserad vindkraft per år i Sverige år 2020. Från Dalarna och norrut växer nu raskt stora industrilandskap upp på bergskrön som hittills täckts av biologiskt rika gammelskogar. […]

Läs mer

Med en enkel tulipan på båttvättarda´n!

Gifter från båtbottenfärger sprids i vattnet och skadar både djur och alger. Och det sjuka är att många målar helt i onödan. Om båten ligger i Östersjön eller i någon insjö finns det smartare sätt att hålla båtbotten ren. För att göra något åt problemet startade Naturskyddsföreningen, tillsammans med Svenska båtunionen, Skärgårdsstiftelsen och Sportfiskarna, projektet […]

Läs mer

Gävle-Dala Natur april

Ett nytt nummer av medlemsbladet för Gävleborg och Dalarna. Trevlig läsning om bland annat: boksläpp Dala Ekoguide klimatutbildning Pol till pol Framtidsveckan i Gävle nya naturreservat miljövänligare båtliv på väg mot Giftfria förskolor rapportera ditt favoritträd tusentals nya medlemmar resultat från medlemsenkäten seminarium om konsumtion en vårpromenad i mars Smultronstället Rövarbergsgrottan boktips Furan i fjälldalen […]

Läs mer

Värdefulla torrakor huggna i Koppången

Torrakor har olagligen huggits ned med motorsåg i Koppångens naturreservat. Med hjälp av skoter har de fraktats till jaktpass där de kapats upp. I reservatet råder skoterförbud. På torrakor över hela reservatet finns varglav, en rödlistad lav som dessutom är Dalarnas landskapslav. Det tar många hundra år innan en gammal tall blir lämpligt substrat. Vi […]

Läs mer

Boktips: Furan

Jag har skrivit en bok om en gammal fura som har språkat med mig och visat sin oro över hur människor hanterar skog och natur. Det är en del skogshistoria invävt och en del berättelser och händelser från dalen där furan står, Fuludalen. Boken är på 80 sidor och säljs av mig. Hälsar Lars Niklasson, […]

Läs mer

Gävle-Dala Natur nr 1

I detta första nummer av medlemsbladet för Dalarna och Gävleborg kan du läsa om nya det regionala kansliet, Svante Axelssons föreläsningar om klimathopp, remiss om vatten, rovdjursdebatten, svar på tal om ekologiskt, ny skogspolitik, anti-nedskräpningskampanj, klimatkampanjen Pol till Pol, SM i fågelholk, länsstämmor, leksaks- och klädbytardagar, smultronstället Hylströmmen, Bengt Ehnströms bok om insektsgnag m.m. Du får gärna […]

Läs mer

Skarp kritik mot landshövdingen

Dalarnas landshövding Maria Norrfalk har hamnat i blåsväder. Dels för att anses olämplig som vice ordförande i WWF när hon går storskogsbrukets ärenden. Dels för att avfärda Leksands miljömål, med bland annat 20% skyddad skog, som orealistiska. Lyssna på Radio Dalarnas inslag: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6077841 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6078530

Läs mer