Kunskapskonferens Storslagen fjällmiljö, 4-5 okt 2016, Idre

Ca 80 deltagare, från Naturvårdsverket Stockholm o Östersund, SLU Uppsala o Umeå, SLU CBM,  Umeå universitet,  Mittuniversitetet Östersund, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Energimyndigheten, Skogsstyrelsen,  Riksantikvarieämbetet, KTH, Trafikverket, Vindval, SGU, Statens fastighetsverk,  länsstyrelsen Dalarna,  kommuner bla  Älvdalen o Malung. Div organisationer för samer o rennäringen, fäbodbrukare, Naturskyddsföreningen Dalarna o västra Härjedalen,  div vindkraftsbolag, miljökonsulter, […]

Läs mer

Kultur för omställning

Nationella omställningskonferensen i Falun 23-25 sept: Kulturen en nyckelfråga Folkteatern i Gävleborg inledde med ett utdrag ur pjäsen ”Ett sjunkande skepp Ett växande slott” som togs fram tillsammans med omställningsrörelsen i Gävleborg förra hösten. Pjäsen spelas på en soptipp. Exemplet inledde en heldag om kultur som grund för hållbar utveckling, hur vi ersätter vår konsumtions- […]

Läs mer

Fortbildning med solexperiment

Deltagarna på den s k KNUT-dagen och Naturskyddsföreningens workshop ”Är solen lösningen?” fick bland annat prova på att känna växthuseffekten, göra solugnar, ballongbilar, energiburken och skallerormsägg! Bilder finns på http://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.dalarna Alla solövningar.pdf De värderingsövningar vi gjorde var: Är det möjligt för en människa att påverka miljön? Deltagarna ställer sig på en linje där de som tycker […]

Läs mer

Miljövänliga Veckan i Dalarna

Den 1 oktober startar Miljövänliga Veckan, Naturskyddsföreningens årliga kampanjvecka. Årets tema är hygienprodukter som vi använder för att kroppen, huden och håret ska kännas fräscha. Men de kan innehålla ämnen som är hormonstörande och till exempel påverkar vår fortplantning, är skadliga för vattenorganismer eller ger allergier – inte fräscht alls! Det är dessutom svårt att […]

Läs mer

Få miljömärkta hygienprodukter i Mora

Inför Miljövänliga Veckan v, 40 har Naturskyddsföreningen gjort en butiksundersökning av hygienprodukter. Totalt inventerades 410 produkter och endast 22 av dessa var miljömärkta med Bra Miljöval eller Svanen. Endast 7 produkter var ekomärkta med Cosmos Organic och Natrue. Bland matbutikerna som ingick i undersökningen var det miljömärkta utbudet störst hos Coop Konsum (9,9% miljömärkta produkter), […]

Läs mer

Debatt: Minska konsumtionen för klimatet!

Falu kommun uppmärksammar sedan flera år handeln och dess påverkan på miljö och sociala frågor. Denna vecka med temaveckan Hållbar handel där butiker och media bidrar till att lyfta miljöbättre alternativ bland varor och tjänster. Naturskyddsföreningen föreslår nu att Falu kommun blir en verklig föregångare: lägg till ett nytt miljömål för att minska de konsumtionsbaserade […]

Läs mer

Torråsens avverkningshotade naturskog måste skyddas

Torråsens naturskog är akut hotad av avverkning. Området ligger i Orsa kommun mellan Tjåbergets och Stopåns naturreservat, söder om Ämåsjön. Det angränsar också till Norra Rensjöberget skyddsvärda men oskyddade naturskog. Avverkningsområdet ingår i en helhet, ett sammanhängande naturskogslandskap på uppskattningsvis 150 hektar. De delar som ska avverkas ligger vackert intill en myr som naturlig gräns. […]

Läs mer

Miljonprojekt ska minska vattenkraftens skador

Den 15 sept var jag Monika Utter, Gunilla Lundborg, Mattias Ahlstedt och över 100 andra deltagare på ett intressant seminarium om Dalälvens vattenkraftsutbyggnad. Vi var i Teknikdalen i Borlänge och olika föreläsare berättade ur olika synvinklar, bl.a. kultur-och naturvärden. Seminariet leddes av Länsstyrelsen Dalarnas projektledare Per-Erik Sandberg. Ett miljonprojekt ska minska vattenkraftens miljöskador. Alla presentationer […]

Läs mer

Vi söker nya Natursnoksledare!

Det finns mycket spännande i naturen! I Natursnokarna upptäcker barn och vuxna naturen tillsammans. Vi gör utflykter och lär oss om naturen genom att leka, undersöka och upptäcka. Du behöver inte vara expert för att bli Natursnoksledare, men du ska tycka om att vara ute med barn i naturen. Under kurserna 1-2 oktober i Uppsala […]

Läs mer

Fräsch på riktigt!

Miljövänliga Veckan v. 40, 1-9 oktober Lär dig mer om produkterna i badrumsskåpet. Hur kan vi välja för hälsan och miljön? Vill du hjälpa till att påverka konsumenter under kampanjveckan? Tillsammans påverkar vi människor att förstå varför det är fräscht på riktigt, för både hälsan och miljön, att välja miljömärkt tvål, duschkräm, schampo & balsam, […]

Läs mer