Mediakurs

Rikskansliets presskommunikatör Eva-Lena Neiman gav tips och trix på hur man skriver bra pressmeddelanden, hur processen på rikskansliet går till, vad man ska tänka på när media kontaktar en, om sociala medier m.m. Kursdeltagarna fick Westanders PR-handbok http://www.westander.se/pr-handboken/ med över 200 praktiska tips.

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur

Kommer i din brevlåda 25 nov, men nu kan du läsa medlemstidningen här. Innehåller erbjudande om föreläsning äng och hage, skogsträff Dalarna 30/11, rapport Venjans Skogsrike, Dalaträff med Marcus Eldh 29/1, överklagande av vargjakten, biosfärkandidat Voxnadalen, full fart på skogsarbetet i Gävleborg, fladdermöss, fortbildning med solexperiment, omställningskonferens, miljömålsavtal, rapport konferens Storslagna fjäll, Sveriges användning av bekämpningsmedel, rapport Miljövänliga […]

Läs mer

Debattsvar: miljömålskonflikt skog och klimat

Naturskyddsföreningen i Dalarna har skrivit ett svar på ett debattinlägg 31/10 av två ministrar, Bucht & Eriksson. Deras rubrik var ”Att bygga med trä är bland det mest klimatsmarta vi kan göra”. Här kommer vår syn på deras artikel. De missar helt de konflikter för olika miljömål som uppdagas. ”Inom särskilt två viktiga områden av […]

Läs mer

Rapport Venjans Skogsrike – begäran om reservat

Rapporten ”Venjans Skogsrike” är klar och finns att ladda ner från: http://skyddaskogen.se/sv/rapporter-och-dokument?view=simplefilemanager&id=27. Den är dels från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker i Venjans Skogsrike 25-29 juli 2016, dels från det inventeringsarbete som gjorts av Naturskyddsföreningen Mora 2015-2016. – Med rapporten vill vi uppmärksamma de höga naturvärden som ännu finns kvar i skogarna i Venjans Skogsrike, säger Mattias […]

Läs mer

Inventering av fladdermöss Orrberget

Orrberget i Ludvika kommun består av 150 ha gammelskog som är helt opåverkad av modernt skogsbruk och som hyser många naturvärden bland annat ett stort tjäderspel. Tillsammans med det intilliggande Stenvedsberget är Orrberget under projektering för vindkraftsutbyggnad. Jens Rydell inventerade området på fladdermöss med ultraljudsdetektorer under en natt i höstas. Tajgafladdermus, mustaschfladdermus, vattenfladdermus och gråskimlig […]

Läs mer

Vi överklagar vargjakten!

Naturskyddsföreningen Dalarna överklagar jakten på 6 vargar i reviret Orsen. – Det är anmärkningsvärt att länsstyrelsen och landshövdingen går emot sin egen jurist, som säger att jaktbeslutet är illegalt, tycker Mattias Ahlstedt, ordförande i Naturskyddsföreningen Dalarna. Vi tycker inte att licensjakt är bra. Om varg måste jagas ska det vara en strikt skyddsjakt istället. Att de […]

Läs mer

Kunskapskonferens Storslagen fjällmiljö, 4-5 okt 2016, Idre

Ca 80 deltagare, från Naturvårdsverket Stockholm o Östersund, SLU Uppsala o Umeå, SLU CBM,  Umeå universitet,  Mittuniversitetet Östersund, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Energimyndigheten, Skogsstyrelsen,  Riksantikvarieämbetet, KTH, Trafikverket, Vindval, SGU, Statens fastighetsverk,  länsstyrelsen Dalarna,  kommuner bla  Älvdalen o Malung. Div organisationer för samer o rennäringen, fäbodbrukare, Naturskyddsföreningen Dalarna o västra Härjedalen,  div vindkraftsbolag, miljökonsulter, […]

Läs mer

Kultur för omställning

Nationella omställningskonferensen i Falun 23-25 sept: Kulturen en nyckelfråga Folkteatern i Gävleborg inledde med ett utdrag ur pjäsen ”Ett sjunkande skepp Ett växande slott” som togs fram tillsammans med omställningsrörelsen i Gävleborg förra hösten. Pjäsen spelas på en soptipp. Exemplet inledde en heldag om kultur som grund för hållbar utveckling, hur vi ersätter vår konsumtions- […]

Läs mer