Konferens Fäbodar för framtiden!

Välkommen till konferensen ”Fäbodar för framtiden – ekonomi, kunskap, natur och kultur” om fäbodbrukets värden, möjligheter och hållbara metoder. Hur kan vi värna om dagens fäbodar och få fler småbrukare med fäboddrift i framtiden? 12 juni 2016 09:30 – 18:00 Orsa Hembygdsgård Föredrag om fäbodläget idag, ekonomiskt stöd, goda exempel på fäbodbrukare, kultur- och naturvärden knutna […]

Läs mer

Rädda den svenska maten!

Nästan 1000 brev har skickats till våra politiker för att i sista stund påverka regeringens livsmedelstrategi. Helt fantastiskt. Tusen tack alla som engagerat sig i framtiden för svenska livsmedel! Vill du eller någon annan också göra era röst hörda? Kampanjen ligger kvar ett tag till, passa på att skicka ett brev! Med fyra enkla klick […]

Läs mer

Gävle-Dala Natur, e-nyhetsbrev

Rykande färskt e-nyhetsbrev, maj-aug: http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/184/2015/02/Nyhets-brev-Gavle-Dala-maj-aug-2016.pdf Tjuvkika på Gävle-Dala Natur som kommer ca 10 juni: http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/184/2015/02/GDN_juni_klar.pdf

Läs mer

Hellre kvalitet än ökad produktion i jordbruket

Regeringens arbete att formulera en livsmedelstrategi är inne i ett slutskede. Naturskyddsföreningen är oroad över vad slutresultatet kommer att innebära för lantbruket: Fler djur på mindre yta, intensivare kemikalieanvändning och att färre djur får komma ut på bete? Vi befarar att mat från gårdar i Dalarna och Sverige i framtiden inte kommer att vara det […]

Läs mer

Yttrande detaljplan Sälens flygplats

Den senaste klimatforskningen visar att klimatförändringarna är värre än det värsta scenariot i tidigare rapporter. Att då planera för en flygplats med beräknat ökat flygande och därmed ökade utsläpp av växthusgaser är helt absurt. Det planerade terminal- och handelsområdet ligger som närmast 45 meter ifrån en bäckravin med högsta naturvärdesklass och med många rödlistade arter. […]

Läs mer

Delta i vårkollen!

Vårkollen genomförs under 72 timmar under Valborgshelgen (29 april-1maj). Frågan i Vårkollen är: ”Hur långt har våren kommit hos dig?”. Det är enkelt. Gå ut i dina hemtrakter och observera: blomningsläget för tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg och hägg och lövsprickningsläget för björk Det är lika viktigt att få veta om blomningen/lövsprickningen: inte börjat än (inte börjat blomma; lövsprickning inte börjat) pågår (blommar; lövsprickning […]

Läs mer

Miljöpriser till viltjour, giftfri förskola och skogsbruk

Naturskyddsföreningen Dalarnas miljöpriser gick i år till: Rättviks Viltjour Emma Billbäck på Rättviks Viltjour är den enda i Dalarna som har rätt att ta hand om skadade vilda djur och fåglar. Hon arrangerar och leder också kurser för omhändertagande av skadat vilt. Detta gör hon helt ideellt, men en stor portion tålamod och ett gott hjärta! Ängsklockans förskola, […]

Läs mer

Ny styrelse vald på länsstämman

Bakre raden fr v Ulf Jernberg, Mattias Ahlstedt, Pelle Homman. Främre raden fr v Pelle Florell, Monika Utter, Margareta Wikström, Kristina Hallin, Gun Kallur och Gunilla Roos.  Ordförande                    Mattias Ahlstedt                                      1 år Ledamöter                       Hedemora                          Johan Hallberg                                       Omval 2 år Säter                                   Karin Stigsdotter                                     Omval 2 år Gagnef                                Pelle Florell                                              Omval 2 år Rättvik                                Gun Kallur (kassör)                               Omval 2 […]

Läs mer

Ny rovdjurspolicy antagen på länsstämman

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen Dalarna  Varg, björn, lo, järv och kungsörn Naturskyddsföreningen Dalarna (NfD) ser de stora rovdjuren som ett välkommet och viktigt inslag i landskapets fauna – något att värna om och vara stolta över. Rovdjuren har en viktig roll i det ekologiska systemet och ska finnas i livskraftiga populationer i hela sitt naturliga utbredningsområde. […]

Läs mer