Ny teknik och effektiviseringar – hur skapas verklig miljönytta?

Välkommen till det andra seminariet i en serie om tre – Vår gröna ekonomi – där vi tillsammans med forskare och andra sakkunniga diskuterar kopplingarna mellan ekonomi och ekologi. Seminarierna sker i samverkan mellan Naturskyddsföreningen och Högskolan Dalarna. Anmälan senast 8 okt, se nedan.

Ny teknik och effektiviseringar – hur skapas verklig miljönytta?

13 oktober kl 19-21

Resurseffektiva tekniker och ökad förnybar produktion ses ofta som centrala delar i en grön omställning. Men effektiviseringar och smarta lösningar frigör stora resurser: extra pengar i fickan hos konsumenten som sätter solceller på taket eller frigjord produktionskapacitet hos producenten som effektiviserar sin tillverkningsprocess. Risken är att de frigjorda resurserna omsätts i ännu mer produktion och konsumtion, så kallade rekyleffekter. Miljövinsterna går då om intet. Hur kan samhället prioritera och styra för att omsätta nya möjligheter på ett hållbart sätt?

Det finns tre olika sätt att delta i seminarierna: på plats i Falun på Högskolan Dalarna, som enskild deltagare med hjälp av e-mötesverktyget Zoom eller som gruppdeltagare via Zoom.

Till seminarieseriens förstasida>>

Läs mer om de olika sätten att delta>>

Till anmälan >>