– en seminarieserie om sambandet mellan ekonomi och ekologi

Vilken roll har ekonomin när vi går från ord till handling för att möta pågående klimat- och miljökriser? Välkommen till en serie seminarier/webinarier där vi utforskar kopplingen mellan ekonomi och ekologi.

  • 22 sept  Grön tillväxt – nödvändighet eller önsketänkande?
    Se filmer från webinariet på https://www.youtube.com/channel/UCHghR85zotscSHp5kIQPgfg
  • 13 okt    Ny teknik och effektivisering – hur skapas verklig miljönytta?
  • 10 nov   Vår gröna ekonomi – vilka är vägarna som tar oss dit?

Trots ambitiösa nationella mål och stort folkligt stöd går omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle långsamt. Allt fler börjar se relationen mellan våra ekologiska och ekonomiska system som en nyckelkomponent för att lösa klimatfrågan och nå en hållbar utveckling.

För att fördjupa kunskaperna i dessa frågor bjuder Naturskyddsföreningen, Högskolan Dalarna och Studiefrämjandet in till en seminarieserie i tre delar.

Tillsammans med forskare och andra sakkunniga från hela Sverige diskuterar vi några av de mest avgörande frågorna för att få till en lyckad omställning där ekonomi och ekologi går hand i hand.

Du kan delta via e-mötesverktyget Zoom (som enskild deltagare eller i grupp) alt. på Högskolan Dalarna i Falun. Du kan delta på ett eller flera seminarier. De tre seminariernas innehåll kommer att bygga på varandra. Det är kostnadsfritt att delta, men vi vill att du anmäler dig senast 5 dagar innan resp. seminarium.

Läs mer om de olika sätten att delta >>

Till anmälan >>

Flyer alla tre seminarierna >>

 

Grön tillväxt – nödvändighet eller önsketänkande?

22 sept kl 19-21

Är en evigt växande ekonomi förenligt med en ändlig planet? Åsikterna om huruvida ekonomin kan växa samtidigt som miljöpåverkan minskar går brett isär. Är vår energi- och resursförbrukning bunden till en växande ekonomi eller kan vi frikoppla miljöpåverkan från BNP-tillväxt? Behöver vi ompröva grundläggande principer i vårt ekonomiska system, eller hitta nya sätt att mäta tillväxt och utveckling?

Läs mer om första seminariet >>

Flyer seminarie 1 >>

 

Ny teknik och effektivisering – hur skapas verklig miljönytta?

13 okt kl 19-21

Resurseffektiva tekniker och ökad förnybar produktion ses ofta som centrala delar i en grön omställning. Men effektiviseringar frigör stora resurser, extra pengar i fickan hos konsumenten som sätter solceller på taket eller frigjord produktionskapacitet hos producenten som effektiviserar sin tillverkningsprocess. Risken är att de frigjorda resurserna omsätts i produktion och konsumtion som ökar miljöpåverkan.

Hur ser vi till att pengar, tid och produktionskapacitet som frigjorts av effektiviseringar omsätts på ett hållbart sätt? Varför uppstår så kallade rekyleffekter och kan vi förhindra att de uppstår?

Läs mer om andra seminariet >>

Flyer seminarie 2 >>

 

Vår gröna ekonomi – vilka är vägarna som tar oss dit?

10 nov kl 19-21

Vilka är de viktigaste verktygen som ska ta oss till ett hållbart samhälle? Vilka strategier har bäst potential och vilka åtgärder fungerar bäst i praktiken? Kommer en grön skatteväxling som uppmuntrar cirkulära produktions- och konsumtionsmönster få önskad effekt, eller behöver vi en samlande vision kring klimatutmaningen som inspirerar oss till att hitta nya och mer hållbara sätt att leva på?

Vad vi behöver göra för att skapa ett hållbart samhälle är väldiskuterat, men hur vi kommer dit är en fråga som sträcker sig över och mellan många olika kunskapsområden. Tillsammans med en panel av sakkunniga från olika delar av klimatfrågans många hörn försöker vi sammanfatta och diskutera vad som har mest betydelse för att åstadkomma en hållbar samhällsomvandling.

Behöver vi arbeta mindre, skapa cirkulära resursflöden eller reglera bankernas kreditgivning? Och hur kan miljörörelsen agera för att göra skillnad?

Läs mer om tredje seminariet >>

Flyer seminarie 3 >>

 

Bli gärna medlem i Naturskyddsföreningen! >>