Vår gröna ekonomi

– en seminarieserie om sambandet mellan ekonomi och ekologi

Vilken roll har ekonomin när vi går från ord till handling för att möta pågående klimat- och miljökriser? Hösten 2020 genomförde Naturskyddsföreningen Dalarna och Högskolan Dalarna i samarbete med Studiefrämjandet en webinarieserie om grön ekonomi i tre delar:

  • Grön tillväxt – nödvändighet eller önsketänkande?
  • Ny teknik och effektivisering – hur skapas verklig miljönytta?
  • Vår gröna ekonomi – vilka är vägarna som tar oss dit?

Nedan finns föreläsningar, panelsamtal och frågestund inspelade. Där finns även korta anteckningar från resp webinarium. Samlade litteraturtips och diskussionsfrågor hittar du här: Litteraturtips , Diskussionsfrågor Vår gröna ekonomi , Vår gröna ekonomi. Allt detta kan användas för självstudier eller en studiecirkel t.ex. Kontakta gärna Studiefrämjandet på din ort.

Under 2021 planerar vi att följa upp med:

1. Grön tillväxt – nödvändighet eller önsketänkande?

Är en evigt växande ekonomi förenligt med en ändlig planet? Åsikterna om huruvida ekonomin kan växa samtidigt som miljöpåverkan minskar går brett isär. Är vår energi- och resursförbrukning bunden till en växande ekonomi eller kan vi frikoppla miljöpåverkan från BNP-tillväxt? Behöver vi ompröva grundläggande principer i vårt ekonomiska system, eller hitta nya sätt att mäta tillväxt och utveckling?

Föreläsning Johanna Sandahl (start 5 min in) https://www.youtube.com/watch?v=BXBUymv6wt4&t=5s

Panelsamtal https://www.youtube.com/watch?v=CkowYHdcqmU

Frågestund https://www.youtube.com/watch?v=Fnc0A7QMvjI

Anteckningar

 

2. Ny teknik och effektivisering – hur skapas verklig miljönytta?

Resurseffektiva tekniker och ökad förnybar produktion ses ofta som centrala delar i en grön omställning. Men effektiviseringar frigör stora resurser, extra pengar i fickan hos konsumenten som sätter solceller på taket eller frigjord produktionskapacitet hos producenten som effektiviserar sin tillverkningsprocess. Risken är att de frigjorda resurserna omsätts i produktion och konsumtion som ökar miljöpåverkan.

Hur ser vi till att pengar, tid och produktionskapacitet som frigjorts av effektiviseringar omsätts på ett hållbart sätt? Varför uppstår så kallade rekyleffekter och kan vi förhindra att de uppstår?

Föreläsning Mikael Malmaeus (start 15 min in) https://www.youtube.com/watch?v=tP1-XXNmWiw

Panelsamtal https://www.youtube.com/watch?v=FpKyy9WW8sc

Frågestund https://www.youtube.com/watch?v=F_6f4oS9Y7Q

Anteckningar

 

3. Vår gröna ekonomi – vilka är vägarna som tar oss dit?

Vilka är de viktigaste verktygen som ska ta oss till ett hållbart samhälle? Vilka strategier har bäst potential och vilka åtgärder fungerar bäst i praktiken? Kommer en grön skatteväxling som uppmuntrar cirkulära produktions- och konsumtionsmönster få önskad effekt, eller behöver vi en samlande vision kring klimatutmaningen som inspirerar oss till att hitta nya och mer hållbara sätt att leva på?

Vad vi behöver göra för att skapa ett hållbart samhälle är väldiskuterat, men hur vi kommer dit är en fråga som sträcker sig över och mellan många olika kunskapsområden. Tillsammans med en panel av sakkunniga från olika delar av klimatfrågans många hörn försöker vi sammanfatta och diskutera vad som har mest betydelse för att åstadkomma en hållbar samhällsomvandling.

Behöver vi arbeta mindre, skapa cirkulära resursflöden eller reglera bankernas kreditgivning? Och hur kan miljörörelsen agera för att göra skillnad?

Föreläsning Håkan Thörn (start 17 min in) https://www.youtube.com/watch?v=jslD7c4ngl8

Panelsamtal https://www.youtube.com/watch?v=jzEOxWHr5jg

Frågestund https://www.youtube.com/watch?v=GgioJKJ_xjo

Anteckningar Anteckningar Sociala rörelser

Några citat från deltagarna:

”Väl sammansatta program av föreläsningar, kunniga paneler och intressanta gruppdiskussioner!”

”Uppskattar mycket att få del av klok kunskap i en välplanerad, intensiv form.”

”Jätteintressant och en bra idé att samla många i hela landet till så här viktiga diskussioner och seminarier.”

”Väldigt bra kvalitet både tekniskt och innehållsmässigt! Trevlig och kunnig panel!”

”Bra att vara med via Zoom. Tänk att slippa dra iväg till Falun. Denna mötesform har framtiden för sig!”

 

Bli gärna medlem i Naturskyddsföreningen! >>