Olika sätt att delta

Det finns tre olika sätt att delta i seminarierna Vår gröna ekonomi:

1. På plats i Falun på Högskolan Dalarna. Vi följer gemensamt föreläsningar och panelsamtal i en föreläsningssal. Diskussionerna genomför vi i smågrupper på campus, och gruppen kan därefter ställa frågor till panelen skriftligen.

2. Som enskild deltagare via Zoom. Du följer föreläsningar och panelsamtal på egen hand. När det blir dags för gruppdiskussion bjuds du in till ett Zoom-rum tillsammans med övriga nätdeltagare och ni delas in i smågrupper för diskussion. Zoom-gruppen kan ställa frågor till panelen via chatt-funktionen i Zoom.

3. Som gruppdeltagare via Zoom. Du följer föreläsningar och panelsamtal via Zoom tillsammans med en grupp på din ort, d v s ni sitter fysiskt tillsammans. När det blir dags för gruppdiskussion samtalar ni internt inom er grupp och kan ställa frågor till panelen via chatt-funktionen i Zoom. Vi rekommenderar att ni är minst 3-4 personer.

Till seminarieseriens förstasida>>

Till anmälan >>

Anmälan senast 5 dagar innan resp. seminarium.