Debattsvar: miljömålskonflikt skog och klimat

Naturskyddsföreningen i Dalarna har skrivit ett svar på ett debattinlägg 31/10 av två ministrar, Bucht & Eriksson. Deras rubrik var ”Att bygga med trä är bland det mest klimatsmarta vi kan göra”. Här kommer vår syn på deras artikel. De missar helt de konflikter för olika miljömål som uppdagas. ”Inom särskilt två viktiga områden av […]

Läs mer

Debatt: Minska konsumtionen för klimatet!

Falu kommun uppmärksammar sedan flera år handeln och dess påverkan på miljö och sociala frågor. Denna vecka med temaveckan Hållbar handel där butiker och media bidrar till att lyfta miljöbättre alternativ bland varor och tjänster. Naturskyddsföreningen föreslår nu att Falu kommun blir en verklig föregångare: lägg till ett nytt miljömål för att minska de konsumtionsbaserade […]

Läs mer

Anton Grenholm: Grön ekonomi

Jag tror att det är rätt tid nu för Naturskyddsföreningen att flytta fram positionerna, både ideologiskt och retoriskt. Vi känner ju alla till hur vår ständigt växande konsumtion kräver resurser, och skapar avfall, som leder till farligt stora avtryck på jordens ekosystem. En omställning behövs. Men i den allmänna debatten låter det ofta som att […]

Läs mer

Är det någon som vill betala en gruvas miljökostnader?

Boliden AB är ett högkompetent företag som bedriver en omfattande prospekteringsverksamhet i Bergslagen. Utvinningen handlar om zink och bly ur sulfidmalmsgruvor. Sådana är särskilt riskabla ur miljösynpunkt. I dagsläget har man gruvan i Garpenberg som ska utvidgas efterhand. Förra året drog gruvan in 1252 miljoner i vinst. Räkna ut hur mycket staten fick när du läst färdigt […]

Läs mer

Hellre kvalitet än ökad produktion i jordbruket

Regeringens arbete att formulera en livsmedelstrategi är inne i ett slutskede. Naturskyddsföreningen är oroad över vad slutresultatet kommer att innebära för lantbruket: Fler djur på mindre yta, intensivare kemikalieanvändning och att färre djur får komma ut på bete? Vi befarar att mat från gårdar i Dalarna och Sverige i framtiden inte kommer att vara det […]

Läs mer

Debatt: Vilseledande om ekomat

På senare tid har många tidningar publicerat artiklar som ifrågasatt miljö- och hälsonyttan med ekologiskt lantbruk. Artiklarna har hänvisat till en dansk forskningsrapport. Men det som skrivits i flera av de svenska artiklarna, stämmer inte med slutsatserna i forskningsrapporten. Forskarna har också själva protesterat mot den felaktiga rapporteringen. Det här är deras slutsats, citat (översatt): […]

Läs mer

Vi förstår allvaret med klimatförändringarna!

Den 30 november till 11 december möts världens FN-länder i Paris. Målet är att enas om ett nytt globalt klimatavtal. Redan nu vet vi att de löften om utsläppsminskningar som olika länder lämnat in till FN inte räcker för att klara målet på max två graders temperaturökning jämfört med förindustriell tid. Löftena pekar istället mot […]

Läs mer