Anton Grenholm: Grön ekonomi

Jag tror att det är rätt tid nu för Naturskyddsföreningen att flytta fram positionerna, både ideologiskt och retoriskt. Vi känner ju alla till hur vår ständigt växande konsumtion kräver resurser, och skapar avfall, som leder till farligt stora avtryck på jordens ekosystem. En omställning behövs.

Men i den allmänna debatten låter det ofta som att vi kan få ett hållbart samhälle utan några direkt genomgripande förändringar: Fortsatt ekonomisk tillväxt ska gå hand i hand med omställningen. Teknikutveckling och ändrade konsumtionsmönster ska göra att konsumtionen kan fortsätta öka samtidigt som den blir hållbar. Här borde föreningen tydligare visa på de dilemman som finns, varav jag kort vill nämna två:

Först det fenomen som brukar kallas rekyleffekten. När tekniken utvecklas och produktionen blir effektivare får vi alltid något över, ett frigjort utrymme. Det kan gälla pengar i fickan hos konsumenten eller frigjord kapacitet hos producenten. Detta utrymme
kommer, i en växande ekonomi, att omsättas i ny produktion och ny konsumtion. Miljövinsterna av
effektiviseringar äts då upp av ökad konsumtion.

Nästa område som kräver uppmärksamhet är målkonflikter. Brännande är t.ex. konflikten mellan företagens mål om att generera vinst till aktieägarna och andra relevanta mål som arbetstillfällen, sociala värden, klimatnytta etc. Med nuvarande aktiebolagslag kommer det förstnämnda målet alltid att prioriteras.

Vad kan göras? Jag tror att miljörörelsen, och i förlängningen politiken, behöver arbeta med fler redskap än idag för att försöka åstadkomma ett minskat resursutnyttjande. Det handlar bland annat om att ringa in och hantera de faktorer som gör att BNP-tillväxt idag är orimligt högt prioriterat.

Bland de förändringar som har föreslagits, som skulle kunna förbättra förutsättningarna för stabilitet och välbefinnande även ifall tillväxten blir låg eller uteblir, finns arbetstidsförkortning, nya företagsmodeller och en ökad reglering av bankernas kreditgivning. Och för att förändra ekonomiska tankesätt behövs nya insikter och en förskjutning av värderingar i samhället i stort.
Här behövs mer forskning och diskussion, och inte minst en fortsatt idédebatt inom föreningen. Kanske ett tema för Naturskyddsföreningens höstkonferens?

Anton Grenholm
Naturskyddsföreningen i Falun

Ta gärna del av rapporten Grön ekonomi (2014), där Anton är medförfattare.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.