Vi förstår allvaret med klimatförändringarna!

Den 30 november till 11 december möts världens FN-länder i Paris. Målet är att enas om ett nytt globalt klimatavtal. Redan nu vet vi att de löften om utsläppsminskningar som olika länder lämnat in till FN inte räcker för att klara målet på max två graders temperaturökning jämfört med förindustriell tid. Löftena pekar istället mot […]

Läs mer