Debatt: Vilseledande om ekomat

På senare tid har många tidningar publicerat artiklar som ifrågasatt miljö- och hälsonyttan med ekologiskt lantbruk. Artiklarna har hänvisat till en dansk forskningsrapport.
Men det som skrivits i flera av de svenska artiklarna, stämmer inte med slutsatserna i forskningsrapporten. Forskarna har också själva protesterat mot den felaktiga rapporteringen. Det här är deras slutsats, citat (översatt):
”Ekologisk produktion har överväldigande positiva effekter på natur och biologisk mångfald, inklusive bin och andra pollinatörer och markens bördighet, liksom djurs hälsa och välfärd. En orsak är att djuren har mer utrymme, utomhusvistelse, bete och daglig tillgång till grovfoder. Effekten på människors hälsa och välbefinnande bedöms också vara positiv på grund av att ekologiska livsmedel har mindre rester av bekämpningsmedel, livsmedelstillsatser och läkemedelsrester, särskilt antibiotika som inte används i samma utsträckning i ekologisk animalieproduktion som i den konventionella.”
 
Rapporten, som är resultatet av 75 forskares sammanställningar, är både nyanserad och allsidig. När det gäller miljönyttan med ekogrisar konstaterar forskarna, till exempel, att ekologiska grisar kan ge mer kväveutsläpp än konventionella grisar. Det är svårare att ta hand om stallgödseln om grisarna får möjlighet att böka ute. En av fördelarna med ekologisk djurhållning är emellertid att djuren får utlopp för sina naturliga beteenden.
I avsnitten om den ekologiska matens hälsoeffekter så konstateras i den danska studien att vi genom att äta ekologiskt i mindre grad utsätts för bekämpningsmedel, medicinrester och tillsatser, men att det är svårt att vetenskapligt dokumentera hälsoeffekter av detta.
Produktionens klimatpåverkan är omdiskuterad. Vissa forskningsrapporter, t ex från SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, menar att ekologisk produktion ger mindre eller ungefär lika stora klimatutsläpp som konventionell. Enligt den danska studien är det svårt att dra tydliga slutsatser. Utsläppen är ofta lägre från ekologisk produktion räknat per hektar, men inte per kilo producerad mat. Rapporten tar emellertid inte hänsyn till att de svenska reglerna för ekologiskt skiljer sig från de danska, då man under senare år tagit in flera klimatåtgärder i KRAV-reglerna. Det forskarna är överens om dock är att matens klimatpåverkan minskas främst genom att äta mer vegetabilier.
Rapportens, och våra slutsatser, är helt enkelt att ekologiska varor är ett bra val om man vill bidra till:
– minskade utsläpp av bekämpningsmedel i grundvatten och vattendrag
– att djur kan få utlopp för naturligt beteende
– växtföljder som gynnar jordarnas bördighet
– ökad biologisk mångfald, det finns till exempel 30 procent fler vilda växt- och djurarter vid ekologiska gårdar än vid konventionella
 
Läs de danska forskarnas egen protest och mer om den danska rapporten på webbplatsen för Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer,  ICROFS:
http://icrofs.dk/
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
Mattias Ahlstedt, ordförande, Naturskyddsföreningen Dalarna

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.