Studieresa till solelsparken i Katrineholm

Visnings-, produktions- och testanläggning
Bidra med 19 kr/mån

Syfte: Vad man kan göra själv i klimatfrågan! Sprida kunskap och optimism!
Bok: Hoppet

Etc skola: kurser med Eskilstuna folkhögskola, kortkurser egen solel allmänt, planering och montering, biokol, bygg växthus med solceller

Finansiering: Aktiebolag, men vinsterna går in i företaget. NF har bidragit via BMV-fonder till bullerplank bl a. Prenumeranter, solcellsbidrag m.m.

Mikroproducenter producerar lika mycket som de konsumerar. Får 30-60 öre/kWh för det man säljer. Det tar 6-10 år att tjäna in sin anläggning. Få saker är så lönsamma!
Om man sätter upp mer än 10 000 kWh blir man producent och det blir krångligare med moms och så. Enklare för lantbrukare som redan har företag.

I början kostade panelerna 5000 kr och producerade 230 kW. Nu kostar de ca 2000 och ger ca 280 kW. Om man är etc el kund kan man köpa paneler för 1500 kr/st tack vare stor upphandling. Kan gå monteringskurs och köpa andra saker via hemsidan.

Polykristallina resp monokristallina (ger lite mer, men lite dyrare samt mörkare, snyggt på svarta tak). Tunnfilm finns också, men mindre hållbara, blir för varma då de sitter diktan som tätningsskikt på tak t ex. Genomskinliga kan sättas på fönster.

Om man väntar på det bästa då får man vänta. Nån måste börja.

25-30 års garanti för 80% verkningsgrad, men håller i 35-40 år.

Off grid lösningar finns också. Batterier, saltlager. Har kurser i det också. I dagsläget dyrt och ovanligt, men det kommer. Bidrag för batterilager finns i Sverige också, men mycket mer i Tyskland.

Malungs Elverk har infört effektavgift. Det kommer fler bolag att göra. Inte 16 eller 20 A.

Glassolceller ger bara ca 100 kW men fränt på t ex växthus och verandatak.

Dyrt och svårt att producera el med småskalig vindkraft. Dålig erfarenhet av solföljare. Mekanik som krånglar i båda.

Lyktstolpar funkar dåligt på våra breddgrader. Behövs mest i november när vi har som minst sol.

Kompostera-toalett med bädd av torv med en bakteriekultur. Urinen filtreras och separeras. Används som grundvatten i odlingarna. Kan användas 25-30 år innan den behöver tömmas. Ska försöka fermentera urinen också.

Tank med hästgödsel och matavfall, hettas upp och fermemteringsmedel tillsätts (bokashi). Säljs som Etc Näring.

Färgade solpaneler är dyrare och producera mindre men t ex kyrkans personal blir saliga 🙂

Varmluftspanel kan man sätta in i sommarstugan för att ha lite cirkulation. 3-4000 kr.

Växthus med solpaneler (rutigt). Svårt med tätning. Producerar lite el i förhållande till priset. Mest symbolvärde, men man slipper ju skugga växthuset.

Energihus. Flispanna 7-800 grader och lite syre  ger kol, en biokolpanna/kolmila. Pyrolysgaserna ger varmt vatten 150-160 grader som ger el via en turbin (ångmaskin). Spillvärmen värmer växthuset på vintern. Koldioxiden binds i träkolet. Finns på ett fjärrvärmeverk i Stockholm också. Kolet blandas med Etc näring och grävs ner i jorden, d v s lagrar vatten och näring i kolet. Metoden används även av parkförvaltningar vid plantering av träd t ex.

Solparaboler med rör värmer vatten i ackumulatortank. Dammar med kylvatten.

Solfångare: Vakumrör grill

Bokashi, biokol

Induktionsel t ex eltandborste och platta som laddar mobilen. Kör upp elbilen på en platta som den laddas på. Elektromagnetisk el t ex järnväg på luftkudde.

Likström mindre jobbigt för elallergiker?

Ser om solpanelerna är trasiga på att ingen produktion sker. Vid åska går oftast TV, dator och växelriktare först. Ytterst sällan som solpanelerna går sönder.

Bilder finns på Naturskyddsföreningen Dalarnas Facebook-sida

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.