Stoppa avverkningsplanerna i Faxberg, Leksand

Till Bergvik Skog  Kopia till: Stora Enso

Vi uppmanar er att avvakta med alla skogliga åtgärder i det 17,7 ha stora avverkningsanmälda skogsområdet (A 22536-2017 i avverkningskoll.se) söder om Faxberg i Leksands kommun. Skälet är att några privatpersoner som länge matat lavskrikor i området, uppmärksammade oss på snitslar i skogen. Det är en av de sista av oss kända lavskrikeförekomsterna i denna del av Dalarna, och en av de sydligaste.

Dessutom kan vi efter platsbesök konstatera att skogens biologiska värden är höga med nästan inga stubbar, mycket tjädertallar och -spillning, tretåig hackspett, död ved m.m. Vi tycker att delar av området är nyckelbiotop, andra på väg att bli, men det kräver en ordentlig inventering. Området har även höga värden för friluftslivet och naturturismen. I de omgivande markerna finns inte alls mycket skyddad skog eller gammelskog kvar. Vildmarksleden går genom området och just denna del är en av de sista där man kan få en känsla av vildmark.

Ni skriver på hemsidan om avsättningar för miljömål, naturvärden och sociala värden samt restaureringar. Orden får mindre trovärdighet om ni först hugger gammelskogar med stora naturvärdespotentialer och sedan börjar restaurera ungskogar som kanske får naturvärden om väldigt många år.

Vi har uppmärksammat Leksands kommun, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen om dessa saker. Vi ber er därför att inte underröja, avverka eller göra någon annan skoglig åtgärd i området förrän nämnda myndigheter utrett hur de ser på lavskrikans framtid i skogen.

2017-07-06

Naturskyddsföreningen i Leksand och Naturskyddsföreningen i Dalarna

 

Kommentera

2 thoughts on “Stoppa avverkningsplanerna i Faxberg, Leksand

  1. Självklart skall området bevaras. Emotser framtidsplaner angående området från ansvariga på Leksands kommun, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Mvh Monika Boberg@dalnix.se, gårdsägare i Faxberg fäbodar.

  2. Slälvklart ska området bevaras. Efterlyser handlingsplan för området från Leksands kommun, Skogsstyrelsen och Länsstyrellsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.