Utöka inte jakten i Tandövala naturreservat

Naturskyddsföreningen i Malung-Sälen samt Dalarna, Dalarnas Ornitologiska Förening och Tjäderkommittén är kritiska till länsstyrelsens förslag till ny skötselplan för Tandövala naturreservat i Malung-Sälen där man vill tillåta utökad jakt.

Vi anser att det finns mycket goda skäl att även fortsättningsvis begränsa jakten i Tandövala och vi kräver att planen endast ska omfatta älgjakt inom naturreservatet. Skötselplanen bör också kompletteras med uppgifter om ytterligare sex fågelarter som förekommer i reservatet och som är upptagna i EU:s fågeldirektivs bilaga 1. Vi önskar också att Länsstyrelsen i skötselplanen klargör hur man kommer att verka för att förbudet mot framförande av motorfordon i reservatet ska åtlydas.

Vi finner det även anmärkningsvärt och nonchalant att länsstyrelsens förslag till ny skötselplan för Tandövala skickats ut till en rad jägarorganisationer men att miljöorganisationer inte informerats.

Läs hela yttrandet: Yttrande-skotselplan-Tandovala.pdf

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.