Klimatmaxa Dalarna!

Naturskyddsföreningen Dalarnas medlemmar samlades i söndags i Djurås för en träff med klimattema – ett viktigt tema. 2014 var det varmaste året sedan mätningarna startade och klimatförändringarna är redan här.

Professor Johan Rockström vid Stockholms universitet sa nyligen:
– Sannolikheten för en 6-gradig temperaturhöjning är redan idag 1,6%. Sex graders höjning är fullständigt oacceptabelt och en situation där vi under inga omständigheter kan se en positiv utveckling för mänskligheten. Det är som att acceptera samma risk att 1500 flygplan störtar varje dag!

Sven Hunhammar, klimatchef på Naturskyddsföreningens rikskansli, berättade på träffen bland annat om rikskansliets arbete, klimatkampanjen Klimatmaxa samt gav tips till kommunerna om klimatarbete.

– Jag jobbar uteslutande med politisk påverkan – för att få till bra beslut, inledde Sven. Då är det bra att ha 220 000 medlemmar i ryggen.

Naturskyddsföreningens mål är nära noll-utsläpp år 2030. Det tolkas som att gå från dagens utsläpp av ca 11 ton CO2-e per person och år i Sverige till ca 1 ton/år.

– Vi kan vara positiva, för vi har inte riktigt försökt. Klimatåtgärder ger också ofta andra nyttor som friskare luft, bättre folkhälsa och fler jobb.

Det mesta vi konsumerar ger utsläpp i andra länder. Flyget är en av våra största utsläppskällor och det som enskilda kan påverka mest. Hur lite man flyger spelar mest roll för ens klimatpåverkan.

– Naturskyddsföreningen är positiv och lösningsinriktad, avslutade Sven. Det finns många lösningar, men det saknas politiskt mod. Nu krävs en kraftfull politik! Därför har vi startat kampanjen Klimatmaxa. Vi vill vara för saker: tågboom, cykelchock, solrevolution, vegopepp!

Tips till kommunerna för  klimatet

 • Sätt mål för klimatpåverkan, solceller, bilåkning etc
 • Planera bebyggelse och kollektivtrafik klimatsmart
 • Parkering – infarts/byta till kollektivtrafik
 • Bilpooler med kommunens tjänstebilar
 • Söka stadsmiljöavtal*?
 • Minska externhandel, fixa kollektivtrafik dit
 • Utmana fler kommuner att ha gratis kollektivtrafik som t ex Avesta
 • Minska tjänsteresorna
 •  Solceller på kommunägda tak – gå före
 • Solkarta och annan rådgivning
 • Bygglovshantering
 • Energieffektivisering i byggnader
 •  Cykelbanor
 • Cykelparkeringar
 • Underhåll
 • Vägvisning
 • Lånecyklar
 • Cyklar för egna anställda
 • Hastighetsbegränsningar i centrum (vid krock i 30 km/h överlever en cyklist, inte vid 50 km/h)
 • Cykeluthyrning vid resecentrum
 • Dalarna som cykelturistlän
 • Samordnade cykelbanor i länet
 • Mindre matsvinn
 • Mer vegetarisk och ekologisk mat i skolor och omsorg

* Stadsmiljöavtal. Om kommunen säger att de vill minska biltrafiken kan de söka bidrag till kollektivtrafik och cykel. Boverket har 2 miljarder för detta ändamål. Föregångslandet Norge har tagit som mål att biltrafiken inte får öka i 9 storstäder.

Tips: Rapport: Klimatmaxa politiken – 100 styrmedelsförslag

Naturskyddsföreningens klimatplaner 2015

 • Klimatmaxa, se http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/klimatmaxa
 • Föreläsningsturné med generalsekreterare Svante Axelsson och hans nya bok ”Vår tid är nu”
 • Boken Solrevolution
 • Smergy – energieffektiviseringskampanj för unga vuxna 18-28 år
 • Kommunranking med frågor om tåg, sol, cykel, vego för lokal påverkan
 • Nationell cykeldag 19 sept
 • Höstkonferens med klimatfokus

Referat kretsträff klimat 25 jan 2015

Kretsträff presentation klimat Sven H 25 jan 2015

Riks har sammanställt en idéskrift med många exempel från Dalarna. Se https://klimatnatverket.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/files/2014/03/Inspirationsskrift-Klimat.pdf

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.