In med naturen i valdebatten!

Enligt SOM-institutets undersökning oroar sig svenska folket mest för klimatförändringar, miljöförstöring, terrorism, antibiotikaresistens och utrotning av arter. Hur avspeglas det i valdebatten? Pratar vi om de viktigaste sakerna?

Vem bryr sig om och tar ansvar för de naturvärden som finns där vi bor, verkar och lever? Det som i debatten brukar kallas biologisk mångfald och handlar om växter, djur, naturtyper. Men det handlar också om människors upplevelser, avkoppling och friluftsliv, värden som betyder mycket för vår hälsa och livskvalitet. Vi vill att dessa värden ska få plats i valdebatten! Vi uppmanar våra lokala politiker att träda fram och berätta vad de gör och tänker göra för natur och miljö.

Naturskyddsföreningen genomför i år en enkätundersökning om naturvårdsarbetet i kommunerna. Svaren ligger till grund för en ranking av de bästa – och sämsta – naturvårdskommunerna i Sverige. Syftet är att sätta fokus på goda exempel, men också visa vilka brister som finns och vilka insatser som kan och måste göras.

Vi vill inför valet trycka på vikten av en aktiv naturvårds- och miljöpolitik på alla beslutsnivåer, från kommunal till riksnivå. Vi vill att den ska ta plats runt om i hela vårt län där vi som älskar naturen, men också känner oro för framtiden, bor och lever. Vi vill veta vem som bäst kan föra vår talan och vem som har de bästa och mest konstruktiva idéerna om hur naturen ska skötas, förvaltas och göras tillgänglig för så många som möjligt. Det är inte ett särintresse för oss i Naturskyddsföreningen, utan grunden för att vi alla ska må bra och för att kommande generationer ska vilja stanna och leva i vår hembygd.

Vi anser, till exempel, att alla barn behöver en skolskog som finns så nära att det inte kostar pengar eller kräver långa resor för att ta sig dit. Människor i alla åldrar mår bra av att vara ute i naturen och för barn borde det vara en självklarhet.

Vi tror också att det betyder mycket för många att plocka bär och svamp, åka skidor eller jogga i skogen, känna tystnad och vila. De flesta tycker det är fantastiskt roligt att möta fåglar och andra djur, vanliga och ovanliga. Det är också en del av livskvalitet. Men då måste det finnas levande och tillgänglig natur som sköts och värnas.

Vet ni representanter för olika partier vilka naturvärden som finns och vilka inventeringar av skyddsvärda arter och värdefulla områden som har gjorts? Hur tycker ni att de kommunägda skogarna ska skötas? Skriver kommunen avtal med markägarna för att skydda de skogar och andra naturområden som är viktigast för friluftsliv, skolors och förskolors verksamhet? Det är några av de frågor vi vill ha svar på inför valet.

Naturskyddsföreningens kretsar arrangerar bland annat politiska utfrågningar i Falun 17 maj, Borlänge 23 maj och Mora 24 maj.

In med naturen i valdebatten! #väljnaturen

Mattias Ahlstedt ordförande, Naturskyddsföreningen Dalarna

Kommentera

One thought on “In med naturen i valdebatten!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.