Dokumentation från fjällkonferensen

Fjällvärlden har en unik natur och lockar många besökare. Men ett högt besökstryck gör att slitaget på naturen och trycket på miljön där ökar. Nya områden planeras för exploatering av stugor/skidbackar och hotar värdefull natur. Mindre pengar till underhåll av spänger m.m. kan leda till ökat slitage med erosion och stora sår. Avverkning av skog för till exempel byggnationer ökar risken för erosion och skador på grund av översvämningar (när träden inte längre hindrar snabb avrinning). Klimatförändringarna medför att trädgränsen kryper uppåt, det blir en kortare snösäsong (det kan bli snöbrist) eller extremväder som ger för mycket nederbörd och renskötseln försvåras.

Foto: Michael Lander

Därför ordnade Naturskyddsföreningen Dalarna och Malung-Sälen denna högaktuella konferens. Det var en härlig blandning av deltagare och en bra dialog mellan olika intressen. ALLA som svarade på utvärderingen (22 av 55 st) hade lärt sig något nytt och 73% fick nya kontakter. Främst uppskattades inslagen från samerna, STF och DOF/Naturskyddsföreningen om kungsörn. I en ev framtida konferens, som 81% ville ha, önskas mer framåtsyftande lösningsfokus och mer om skog.

Här nedan hittar ni dokumentation från dagen:

Fjällen – en oändlig resurs?

Inledning Mattias Ahlstedt, länsordförande Dalarna och Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Den fantastiska fjällskogen! Malin Sahlin, sakkunnig skog Naturskyddsföreningen

Sälen och Idre expanderar – vilka planer finns?

Jonas Edlund, Skistar, Henrik Björk, Kläppen och Karin Nybrolin Idre Fjäll

Hur kan vi njuta av naturen utan att förstöra den?
Daniel Skog, Svenska Turistföreningen (STF) och Naturturismföretagen STF Hur kan vi njuta av naturen utan att förstöra den

Länsstyrelsen Dalarna och fjällen – naturvård, vatten och avlopp

Jemt-Anna Eriksson, chef för enheten för naturskydd
Stefan Tansbo, chef för enheten för miljöprövning och vattenverksamhet
Andreas Ekberg, chef för enheten för miljötillsyn och efterbehandling
Lst Fjällkonf 2024

Hur ser rennäringens verklighet ut?
Peter Andersson, same och renägare Renens ändliga livsmiljö

Kommunernas syn på fjällregionen
Mikael Östling, 1:e vice ordf kommunstyrelsen Malung-Sälens kommun
Malungs kommun Fjällkonf Naturskyddsföreningen (003)
Peter Egardt, kommunalråd Älvdalens kommun

Var vill vi ha turisterna? Ökat besökstryck – mer styrning
Johan Engström, Hiking Dalarna/Visit Dalarna Var vill vi ha turisterna

Markägare och boendes tankar
Skoteråkningens påverkan på kungsörn, Börje Dahlén, kungsörnprojektet Kungsörn-fjäll SNF 20240122 (1)
Ledprojekt, Ulf Gustafsson, Transtrands Besparingsskog
Inspelat inslag med Fredrik Sträng, Granfjällsstöten på Youtube
Reservatsbegäran Granfjället Stöten

Reflektioner från dagen, Karin Lexén och Mattias Ahlstedt

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.