Protokoll och referat länsstämman

Naturskyddsföreningen Dalarnas länsstämma hölls i helgen i Grangärde. Protokoll lansstamma Dalarna 2019 Natur- och miljöpriset Lyckosparken gick 2019 till Andreas Magnusson och Sara May Kahl. Miljösvikarpriset Kängan gick till Weda Skog. Se https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2019/04/15/miljopriser-till-klimathjaltar-och-svikarpris-till-skogsbolag/ Två nya valdes in i Naturskyddsföreningen Dalarnas styrelse, se https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2019/04/15/tva-nya-i-lansforbundets-styrelse/ Salomon Abresparr, vice ordförande i Naturskyddsföreningens riksstyrelse berättade om aktuella saker på nationell […]

Läs mer

Två nya i länsförbundets styrelse

Fr v Carl Delbom (ny) Borlänge, Monika Utter Västerbergslagen, Gunilla Roos Falun, Gun Kallur kassör, Birgitta Blomberg Quintino Orsa Johan Hallberg Hedemora, Margareta Wikström Rättvik, Pelle Florell Gagnef, Åke Tidigs (ej med i styrelsen), Thord Lindkvist Vansbro och Leksand, Karin Koppla Säter, Mattias Ahlstedt länsordförande. Ulf Jernberg Mora och Hannes Willner (ny) Avesta saknas på […]

Läs mer

Gävle-Dala Natur, april-juni

Biologiska mångfaldens dag 22/5 med bioblitz och Naturfalken, kampanj: Operation Rädda bina! Biosfärkandidat Voxnadalen, kurser i hyggesfritt skogsbruk, hållbar vindkraft, konferens om vägkanter och biologisk mångfald 3/6, vattensamling 27/4 och rikskonferens 10-12/5 (med förlängd anmälningstid till 12 april). Rapporter från klimatkonferens, föreläsning klimatet och omställningen m.m. Boksläpp Hälsinglands flora och massor av härliga våraktiviteter i kretsarna! GDN nr 2 […]

Läs mer

Handlingar länsstämman 2019

Inbj/program länsstämma 13 april Grangärde: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/lansstamma-dalarna-med-foredrag-om-gyllbergens-skogsrike-ekobyplaner-mm Dagordning Verksamhetsber 2018 NF Dalarna Arsredovisning-2018 med underskrifter Revisionsberättelse Verksamhetsplan 2019 Valberedningens förslag Stadgar Förslag_nya_stadgar Protokoll länsstamma   (förra årets protokoll) Uppdaterat 2019-03-28

Läs mer

Uttalande för föreningsfrihet och demokrati

Apropå klagomål från länsstyrelsen Dalarna till sin anställde skogskämpen Sebastian Kirppu antog Naturskyddsföreningens riksstämma ett uttalande. Delar av det här: I vår tid är engagerade medlemmar och ett starkt civilsamhälle viktigare än någonsin och en grundförutsättning för en positiv samhällsutveckling. Tyvärr går den demokratiska utvecklingen bakåt i flera delar av världen. Även i Sverige finns tecken på inskränkningar […]

Läs mer

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med förordningen är att bättre skydda och stärka enskildas rättigheter vid behandling av personuppgifter. Det ska vara lätt för dig som privatperson att få insyn i och inflytande över hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär bland annat att vi behandlar dem på ett korrekt […]

Läs mer

Länsstämman i Älvdalen

Naturskyddsföreningen Dalarnas länsstämma hölls i år i Älvdalen. Vi startade med fika på Tre björnar med hembakt bröd och sedan styrde vi stegen till Östängs bystuga. En ny styrelse för länsförbundet valdes. Se https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2018/04/23/lansforbundets-nya-styrelse-2/ Salomon Abresparr, som bor i Tällberg, var riksstyrelsen representant. Han berättade om Naturskyddsföreningens nationella arbete. – Vi har släppt två nya […]

Läs mer

Länsförbundets nya styrelse

Mattias Ahlstedt omvaldes till länsordförande. Tre nya valdes in i styrelsen: Ann-Sofie Hildonen från Avesta, Hendrik Deivall från Borlänge och Karin Magnusson från Säter. Länsförbundets styrelse. Bakre raden fr v Gun Kallur kassör, Monika Utter Västerbergslagen, Mattias Ahlstedt ordförande, Ulf Jernberg vice ordf Mora, Pelle Florell Gagnef, Thord Lindkvist Vansbro, Gunilla Roos Falun. Främre raden […]

Läs mer