Naturskyddsföreningen polisanmäler illegal dikning

I juli avverkningsanmälde Mellanskog en skog inför anläggandet av en skogsbilväg i Hanåker, Hedemora kommun. Naturskyddsföreningen i Dalarna lämnade genom Stjärnsunds skogsgrupp in ett klagomål till både Skogsstyrelsen och Mellanskog. Skogsgruppen befarade att den planerade vägsträckningen skulle leda till en avvattning av den 180-200 år gamla, känsliga och artrika naturskogen på båda sidorna om den planerade skogsbilvägen.

– Mellanskog ignorerade våra klagomål och byggde vägen, säger Mattias Ahlstedt, ordförande Naturskyddsföreningen Dalarna. Enligt Miljöbalken får markavvattning inte utföras utan tillstånd och oss veterligen har de inte tillstånd. Vi vill med denna polisanmälan få saken prövad.

Det är tydligt att Mellanskog har behövt avvattna naturskogen för att kunna få hållbarhet på sin väg. Det är dessutom tydligt att dikningen har bestående negativ effekt på växt- och djurlivet.

Skogsgruppen har noterat ett 60-tal artfynd i skogen runt den nya skogsbilvägen. Flera av dem är helt beroende av en stabil och opåverkad hydrologi, som nu har blivit kraftigt störd.

– Dikningen innebär en försämring av livsmiljön för bland annat bollvitmossa och de skyddade arterna fläcknycklar, knärot och spillkråka, berättar Philipp Weiss, Stjärnsunds skogsgrupp.

– Skogsindustrin har som enda aktör i samhället på något märkligt sätt kunnat hålla sig utanför bestämmelserna i Miljöbalken, men det vill vi ändra på med den här polisanmälan, avslutar Philipp.

PDF-filer

210924_Miljöbrott_Mellanskog

Bilaga_IV_210820_Älgmossen

Bilaga_V_210919_Uppföljning_Klagomål_Älgmossen

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.