Earth4all – föreläsning med Anders Wijkman

50 år efter Romklubbens rapport ”Tillväxtens gränser” släpptes boken ”Earth4all – en överlevnadsguide för mänskligheten” där Anders Wijkman är en av författarna.

Naturskyddsföreningen Borlänge och Högskolan Dalarna introducerade föreläsningen som lockade ett 60-tal åhörare på plats och ett antal digitalt. 

– Det är nånting fel med den konventionella ekonomi, sa Anders, själv utbildad ekonom. Vi försöker lägga ekonomin ovanpå naturen och hoppas att det ska funka, men det gör det inte.

Dagens ekonomiska system funkar inte för att de:

  • destabiliserar samhällen socialt
  • destabiliserar planeten
  • misslyckas med att ta hänsyn till framtiden

Ungefär hälften av mänskligheten lever fortfarande i fattigdom, 4 av 8 miljarder. Klyftorna ökar mellan de allra rikaste och de fattiga. 10% av de rikaste använder mer än 50% av resurserna; privatjet, flera bostäder världen runt m.m.

Vi hotas av fyra globala kriser: klimat, ekologi, krig, pandemi.

– År 2009 kom Rockström m fl med rapporten om planetens gränser. Det var en varningsklocka, men världen lyssnade inte!

Vi lever i antropocen, människans tidsålder. Det är branta kurvor uppåt för mänsklig konsumtion vilket också leder till ökat resursutnyttjande och ökade utsläpp. Vi är fortfarande otroligt beroende av fossil energi, till knappt 80%. Ny förnybar energi har lagts ovanpå den tidigare användningen av energi, inte minskat den fossila energianvändningen.

– Materialanvändningen i världen är väldigt slarvig och slösaktig! Vi ser en tredubbling av förbrukningen av material sen 70-talet, berättade Anders, och vi har till exempel dubblat klädkonsumtionen sen år 2000.

Otroligt mycket urban infrastruktur kommer byggas de närmaste åren. Om det görs med betong, cement, stål och plast kan vi glömma Parisavtalet. Ekologiska fotavtryck: Sverige 25 ton, Afrika söder om Sahara 2 ton. De har rätt att öka och vi måste minska.

– Den stora utmaningen är att ta oss från dagens ekonomi till en ”wellness economy” som är bra för alla. Mät välbefinnande-indikatorer istället för BNP! Humankapital är undervärderat, produktions- och finanskapital är övervärderat och naturkapitalet värderas inte alls förrän det används till exempel i form av skog som avverkas.

– En återbrukad tegelsten är idag dubbelt så dyr som en ny. Så kan vi inte ha det, ansåg Anders. Det borde vara dyrare att använda naturen. Lägg skatt på materialanvändning och minska den på arbete!

Vi gör åtgärder, men för lite och för sent. Vi behöver ta stora steg och genomföra fem transformativa förändringar:

  1. Fattigdomsbekämpning
  2. Göra något åt ojämlikheten, t ex inkomstklyftor
  3. Stärka kvinnans ställning – utbildning för flickor sänker barnafödandet
  4. Regenerativ matproduktionen – ej plöja, håll gröda på marken, blir kolfångare
  5. Energisystemet – elektrifiering m.m.

Det primära måste vara lång livslängd, återbruk, återvinning, kollektivtrafik, cykling, minskat matsvinn, smartare lokalanvändning, mer trä för byggande och mycket mer.

– Många av dessa transformationer leder till att det blir bättre för människorna i form av bättre hälsa, renare luft, vatten etc. Det finns också väldigt många argument för att samarbeta och hjälpas åt.

Till allt detta läggs exponentiella teknologier som ger stora möjligheter, men också stora risker.

– ”AI kommer att ge oss så bra analyser”. Visst, men det är inte analyser som saknas utan åtgärder. Bromsklossarna kommer inte försvinna tack vare AI! Och hur mycket teknologi behöver vi för att täcka våra behov egentligen?

/Lillian Lundin
Naturskyddsföreningens regionkansli Gävle-Dala

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.