Stärk lagstiftningen för miljöförsvararna!

Den 10 december är det Internationella dagen för mänskliga rättigheter och då vill Naturskyddsföreningen särskilt uppmärksamma alla världens miljöförsvarare, vilkas engagemang ofta medför stora risker. Under de senaste 10 åren har minst 1 733 miljöförsvarare mist sina liv för att de försvarat naturen. Ni kan läsa mer via https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/miljoforsvarare/ och även ett intressant faktablad om baksidan med pepparkakor som innehåller palmolja: Faktablad-pepparkakor.pdf (naturskyddsforeningen.se)

Skydda miljöförsvararna – stärk lagstiftningen

De senaste tio åren har 1733 människor runt om i världen mördats när de försvarat miljön och naturen. Just nu arbetar EU med att ta fram en ny lagstiftning som kräver att företag tar ansvar för hur deras verksamhet påverkar miljö och mänskliga rättigheter utomlands. Nu måste svenska politiker driva på för en stark lagstiftning som skyddar de som försvarar miljön.

Vi står mitt i en klimatkris och en naturkris med en accelererande förlust av jordens arter. Samtidigt blir det allt farligare att försvara miljön. Förra året dödades 200 människor för att de försvarade miljön, enligt en färsk rapport från Global Witness. Det är fyra personer varje vecka. Många fler trakasseras, hotas och fängslas – mörkertalet är stort.

De länder som är farligast för miljöförsvarare är Brasilien, Colombia, Filippinerna och Mexiko. Urfolk och småskaliga bönder drabbas mest. De försvarar den mark de bor och försörjer sig på mot gruvprojekt, dammar och storskaligt skogs- och jordbruk.

Din konsumtion av exempelvis mobiler, godis eller hamburgare är en anledning till att miljö och människor drabbas, då råvaror och material till varorna kan härstamma från företag i leverantörskedjan som exploaterar miljön i andra länder. Men idag är det svårt att ställa företag i EU till svars när deras verksamhet påverkar miljö och mänskliga rättigheter negativt i ett annat land. Anledningen är att det inte finns lagkrav på företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter vid exempelvis produktion av varor utomlands, utan endast frivilliga principer.

Just nu hanteras ett lagförslag i EU som innebär stärkt skydd för miljöförsvarare runt om i världen. Förslaget innebär att företag i EU måste ta ansvar för både mänskliga rättigheter och miljön i hela sin värdekedja (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSSD). Vi anser att lagförslaget är ett stort steg i rätt riktning. Det är nödvändigt med en effektiv lagstiftning där företag hålls ansvariga för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö, och att drabbade får ersättning när så sker. Grundbulten i den nya EU-lagstiftningen är mycket bra, men den skulle behöva förstärkas på en rad områden.

Vi vill samtidigt uppmärksamma det faktum att även miljöförsvarare i Dalarna utsätts för hot och trakasserier. Att stå upp för skogens mångfald och rovdjurens överlevnad är långt ifrån oproblematiskt när en bor på landsbygden där privata skogsägar- och jägarintressen väger tungt.

Slutligen är det mycket viktigt att regeringen under sin tid som ordförande i EU ser till att lagstiftningen blir kraftfull. Det är angeläget att stärka skyddet för dem som står upp för miljön, klimatet och artrikedomen med risk för sitt eget liv.

Mattias Ahlstedt

Ordförande Naturskyddsföreningen Dalarna

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.