Remissvar vindkraftsplaner Koppången

Sammanfattning:

Naturskyddsföreningen i Orsa säger nej till den storskaliga vindkraftsutbyggnad som Dalavind och dess delägare samt Orsa besparingsskog vill genomföra. Orsa är en liten kommun där turism och natur- och friluftsliv av olika slag är hörnpelare i landsbygdsekonomin. Många har bosatt sig i Orsa eftersom de älskar naturen. Att ställa upp cirka 100 vindkraftverk inom en begränsad yta kommer att påverka såväl människor som andra djur och fåglar negativt och även lägga en bullermatta över stora delar av landskapet.

Skogslandskapet är på väg att förvandlas till ett totalexploaterat industrilandskap där råvaror och vinster är det enda som betyder något.

Redan idag har vi ett storskaligt skogsbruk som skövlar skog och tar för lite hänsyn. Detta tillsammans med 100 vindkraftverk kommer att resultera i ett landskap som få människor vill vistas i.

Av denna anledning säger vi bestämt nej till exploatering vid naturreservat som Österåberget och Koppången. Koppången finns med på nationalparksplanen och är Orsas största naturklenod, älskad av folket i Orsa och besökande turister, inte minst under vinterhalvåret. Myrarna är bland de finaste i Europa. Hur kan man bara ha fräckheten att lägga fram ett förslag till vindkraftspark intill det området?

Gällsjöberget-Jordikamäki är ett ännu till stora delar oexploaterat naturlandskap med intakta naturskogar/kontinuitetsskogar av betydande ålder och många flerhundraåriga träd. Den skogliga kontinuiteten är obruten, förutom i de delar som exploaterats genom kalhuggning. Landskapet som helhet är fortfarande ganska intakt med skog och myr. Att bryta in söndertrasande breda vägar i detta område innebär rena dödsstöten. Ingreppen är irreversibla.

Till detta kommer att området ligger i södra och mellersta Sveriges största väglösa vildmarksområde med naturreservat och skyddsvärda områden som väntar på att bli reservat eller skyddas på annat sätt. Det är ett unikt område med få vägar och förvånansvärt lite av övrig infrastruktur. Detta faktum kan inte nog understrykas. I en mycket nära framtid, när landskapet i övrigt mest kommer att bestå av trädodlingar med minimal naturhänsyn plus vindkraftsparker, kommer denna vildmark att vara guld värd.

Området vi talar om sträcker sig i Dalarna från Koppången-Österåberget-Korpimäki-Tjåberget-Gällsjöberget-Eberget-Rövarberget till Norra Mora vildmark och Älvdalens skjutfält. Det är en framtidsresurs som inte får förödas i föga genomtänkta vindkraftsatsningar!

Den vindkraftspark som föreslås kommer att slå sönder det här landskapet och innebär dessutom hög risk för fortsatt exploatering av gynnsamma vindlägen för vindkraft i denna del av Dalarna. Det får inte ske!

Läs hela remissvaret från Naturskyddsföreningen Orsa. Vindkraft Orsa remissvar

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.