Fyra nya arter för vetenskapen upptäckta längs Unnån i Orsa

Två för vetenskapen nya och tidigare helt okända arter av gallmyggor hittades längs Unnån i Orsa efter 2019 års inventering. Räknas fynden från 2018 in har totalt fyra nya arter gallmyggor för vetenskapen hittats längs ån. Det handlar alltså om nya arter som aldrig tidigare påträffats i världen!

I rapporten ”Svämskogar vid Unnån i Orsa” (av Peter Turander, Bengt Oldhammer och Kjell Hedmark) 2018 finns en beskrivning av Unnåns höga naturvärden. Insamlingar gjordes av bland annat gallmyggor av forskarna Mathias och Catrin Jaschhof. På grund av det extremt varma vädret 2018 fick inventeringen av myggorna avbrytas i förtid då det kom ytterst få insekter till fällorna. Trots detta kunde två nya arter för vetenskapen dokumenteras i skyddsvärda naturskogar längs ån.

2019 gjordes ett nytt försök att fånga gallmyggor. Sex stycken så kallade malaisefällor sattes upp på båda sidor av ån och vittjades regelbundet under hela säsongen från vår till höst av Bengt Oldhammer och Kjell Hedmark. Reseersättning för fältarbetet bekostades av Naturskyddsföreningen i Orsa.

Hösten 2020 hade hela materialet av insamlade myggor från 2019 gåtts igenom på Station Linné på Öland av forskarna Mathias och Catrin Jaschhof. Två nya arter för vetenskapen hittades i materialet från 2019.  De nya arterna kommer att ges namn, beskrivas i detalj med åtföljande teckningar och publiceras vetenskapligt. Att hitta så här många helt okända arter vid Unnån är stort!

Resultatet av inventeringarna från Unnån 2018–2019 kommer att publiceras av Mathias och Catrin Jaschhof i en särskild artikel i Entomologisk Tidskrift 2022. Naturskyddsaspekterna kommer att diskuteras.

– Naturskyddsföreningen i Orsa vill att breda kantzoner skyddas längs hela Unnån. Avverkningar har dessvärre redan skett i delar som finns med i inventeringsrapporten. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Dalarna är oerhört passiva och tycks helt sakna naturvårdsambitioner när det gäller att skydda skogsmiljöer längs vattendrag, säger Bengt Oldhammer.

Länk till rapporten om Unnån https://orsa.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/143/2019/05/Sv%C3%A4mskogar-vid-Unn%C3%A5n-i-Orsa.pdf

Begäran om skydd av skogs längs Unnån från Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa november 2020[4450]

 

Kjell Hedmark tillsammans med Mathias och Catrin Jaschhof vid Unnån 2019. Längs ån finns flera lövskogslokaler med örtrik flora. Foto: Bengt Oldhammer

Alla bilder_Nya arter längs Unnån i Orsa

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.