Sveriges hållbara energisystem 2040

Energiomställningen har redan börjat. Förnybar elproduktion ersätter fossilt och kärnkraft, industrier ställer om och transportsektorn elektrifieras. Samtidigt minskar de svenska utsläppen alldeles för långsamt. Temat för ett webinarium i samarbete mellan riks, Ljusdals- och Söderhamnskretsen var: Hur kan Sverige ställa om och bli helt fossilfria?

Christina Åström, ordförande Naturskyddsföreningen Söderhamn, hälsade välkommen:

– En aktuell fråga för vår del är planerna på vindkraft utanför Söderhamns- och Gävlekusten. Kretsen har haft en studiecirkel ”Hållbart liv” där vi diskuterat kring olika vardagsfrågor. Vi har också satt upp en egen solcellsanläggning på villataket och ordnat studiebesök.

Kristina Östman, energisakkunnig på Naturskyddsföreningen, berättade om visionen för Sveriges hållbara energisystem 2040. Föreläsningen baseras på rapporten ”Fossilfritt, förnybart, flexibelt – framtidens hållbara energisystem” som släpptes i höstas.

Hennes föreläsning kretsade kring två frågor:

  1. Vad använder vi energin till?
  2. Hur ”produceras” energin?

– För det första krävs en kraftig effektivisering, för det andra elektrifiering och till sist en storsatsning på förnybar energi inklusive hållbara biobränslen, inledde Kristina. Fossila bränslen ska bort, liksom kärnbränslen. Bioenergin ska minska och komma från hållbara källor.

– Vi ser en stor potential för effektivisering inom bostäder och service, 25% på el och 30% på värme. Däremot tror vi på en ökning för server/datahallar.

Inom transportsektorn är det viktigaste att minska behovet av transporter kraftigt, följt av effektivare transportformer och framdrift. Här finns en jättepotential eftersom dagens transportsystem är mycket ineffektivt.

Vägtrafiken kan bli dubbelt så effektiv. Fordonen drivs i Naturskyddsföreningens vision till 80% av el och 20% av hållbara biobränslen. Sjötrafiken kan bli 20% mer effektiv, medan vi räknar med att bantrafiken ökar med 3%.

Vad gäller flyget behövs 70% effektivisering/minskning, d v s -3,5% per år. Att driva flyget i dagens omfattning med el eller biobränsle är helt orimligt.

Inom industrin kan 25% effektivisering ske. Flera branscher har fått ta fram färdplaner på hur de kan bli fossilfria till år 2040. Det handlar mycket om elektrifiering, hållbara biobränslen och vätgasproduktion.

– Det här är dock inget som sker av sig självt, underströk Kristina. Alla åtgärder kräver en kraftfull politik och stora beteendeförändringar!

Enligt föreningens framtidsvision består elproduktionen år 2040 av 90 Twh vind (20 idag), 68 TWh vatten och 15 TWh sol (1 idag) samt 3 TWh kraftvärme (9 idag).

– Eftersom vindkraftsverken blir högre och mer effektiva tror vi inte att det behövs så många fler. Vi tror på en ökning från dagens 3500 verk till 4000, sa Kristina. Vi vill såklart inte att de byggs i skyddade naturområden, men ser gärna en spridning från norr till söder och både på land och till havs.

– Vi tror på ett minskat behov av fjärrvärme från en mix av kraftvärme, värmepump, spillvärme och sol. När det gäller biobränsle vill vi endast ha svenska råvaror från hållbara resurser med  låg klimatpåverkan samt en ökning av GROT och jordbruksrester.
(Lyssna gärna på radions Klotet 21 okt: https://sverigesradio.se/avsnitt/77819 )

Flexibilitet är viktigt. Det kan t ex styras genom prissättning så att det blir billigare att använda el när användningen är låg. Lagring via hushållsbatterier, elbilsbatterier, vätgas och reglering via import och export är också viktiga för flexibiliteten.

Under webinariet gavs möjlighet för deltagarna att ställa frågor, vilket många också gjorde.

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.