Betydelsen av strömmande vatten för friska ekosystem

Föredrag av Christer Borg, generalsekreterare Älvräddarna i Falun 3 feb:

Betydelsen av strömmande vatten för friska ekosystem

Började med:

 • Vattenfall och Nämforsen 2006
 • Röån 2008 Film på youtube ”Kampen om älvarna”. Kampanjen mot SCA och Statkraft startade på fredagen, VD:n ringde på måndag och sa att de avblåste sina planer.

 

Hur Älvräddarna jobbar:

 • Politisk påverkan
 • Debattartiklar
 • Uppvaktningar
 • Deltar i domstolsprocesser, heltidsjurist 40-60 fall/år
 • Deltagit i statliga utredningar
 • Samarbete med Naturskyddsföreningen, WWF och Sportfiskarna.
 • Sprider information om vikten av levande ekosystem i strömmande vatten (Postkodpengar)

 

Biologisk mångfald:

 • Variation inom och mellan gener, arter, naturtyper och ekosystem
 • Lika viktig som klimatet
 • IPBES rapport massutrotning av arter
 • WWF Living report sötvatten har minskat med 83%

 

Strömmande vatten

 • Strömsträckor och forsar är ekologiska motorer
 • Vattendragen och dess stränder 1% av avrinningsområdet men 20% av arterna
 • Forsarna kallas vattendragens korallrev
 • Nästan alla vattendrag är utbyggda av vattenkraft eller dämda med dammar

 

Flöde i ett oreglerat vattendrag

 • Longitudinell dimension: sprider frön, näring och sorterar substrat (botten finsand, grus m.m.)
 • Lateral: svämplan, ”strandzonens trädgårdsmästare”: sår frön, harvar och ”rensar” ogräs, tillför näring
 • Vertikal: kontakt med grundvattnet, specifika organismer, näring, temperatur
 • Temporal dimension: smältvattentoppar

 

Konsekvenser av vattenkraft:

 • Vandringshinder
 • Dammar värmer vattnet (vattnet stannar upp och rinner sen ut på en större yta). 60 000 dammar i världen som är högre än 15 m. Det avdunstar lika mycket sötvatten från dessa som hela den vattenmängd som behövs i allt jordbruk globalt!
 • Död och skadad fisk nedströms vandring, t ex ål. Ex i Ätrafors gjorde man om till 35% lutning och gjorde 3 hål vilket minskade dödligheten från 97% till 3%. Samarbete med Karlstads universitet. Gör inte så på andra ställen – retar gallfeber på mig!
 • Arter som stormusslor och lax drabbas
 • Torrfåror är ett elände
 • Döda strandzoner
 • Leder till näringsbrist i systemet
 • Påverkar intilliggande ekosystem
 • Påverkar grundvatten
 • Överdämda habitat för strömlevande organismer
 • Energin försvinner
 • Vattenkraften, till skillnad från vind och sol, bygger på att ändra och förstöra grundläggande ekosystemegenskaper. Liknelse: 400 m höga vindkraftverk som snurrar 5 cm från marken, 5 cm emellan!
 • Påverkar vattenkvalitet, hydrologi, morfologi, djur och växter m.m. T ex nattsländelarver, klådris (en av de 3500 buskarna i Sverige finns i Dalarna). Översvämningsmyggorna i Gysinge förvärras av vattenreglering och brist på betesdjur.

Läget under kontroll?

 • 11-20 000 dammar i landet. Regleras med lagstiftning från 1918!
 • 7000 utan tillstånd
 • 2100 vattenkraftverk. Småskaliga och storskaliga. De småskaliga producerar nästan försumbar mängd energi. 208 stora, men många är mycket små. 1030 st står för 0,2% av elproduktionen, men dämmer över lika många habitat. Fånig hobbyverksamhet.

Fiskvägar

 • Fiskvägar är inte lösningen på alla problem. Det är en kompromiss som kan användas vid:
  • storskaliga tills vi i en framtid kan ta bort även dom
  • småskaliga klassade som nationellt viktiga kulturmiljöer
  • i miljöer där infrastruktur kräver att dammen ska vara kvar, t ex stadsmiljöer
 • Måste ha 95% totaleffektivitet för att motsvara bästa möjliga teknik, många har bara 70% eller lägre
 • Dammen kvarstår, dämmer över habitat
 • Dammar en sedimentfylld dålig ersättning för sjöar

Planetens gränser

 • Rockström m fl 2009. Klimat och förlust av biologisk mångfald . Dålig idé att rädda klimat genom att sabba ekosystem! Vattenkraft förstör den biologiska mångfalden.
 • Vattendirektivet är det första försöket att kvantifiera planetära gränser.

Ny lag 2018

 • Kom till för att skydda vattenkraftsintressena och äganderätten
 • Gamla tillstånd från 1918 ska omprövas, med avrinningsperspektiv
 • VU skulle anmäla sig till NAP = nationell prövningsplan
 • Skyddade från föreläggande i 16 år, 2022-2036
 • Nya föreskrifter för att alla undantag ska användas för att vi INTE ska nå miljömålen.
 • Vattenkraftens miljöfond. De 8 största står för 10 miljarder i 20 års tid, max 1,5 TWh produktionsförlust. De fick dock 70 miljarder i skattesänkning samtidigt.
 • Lite positivt: ägare under 10 TWh kan välja; ha kvar med fiskvägar eller avveckla och få 85% av kostnaderna och 95% av produktionsförlusten (de kommande 30 åren)
 • Bra Miljöval-fonden puttar in de saknade 15% till utrivning av de dammar som Älvräddarna prioriterar. En ”no-brainer”, får allt betalt (i efterhand).
 • Kommuner kan få 5 miljoner per projekt vid havet??? (hängde inte med här)


Massor av vattenkraft i Falutrakten:

 • Totalt 107 GWh
 • 13 något större motsvarar 7 vindkraftverk
 • De 37 minsta motsvarar knappt 2 vindkraftverk

 

#slutsnackat

 • Kampanj för att avveckla dammar via ”crowd-funding”, att folk skänker pengar.
 • Ett projekt per år. Först ut Gnarpsån.
 • Bli medlem i Älvräddarna och skänk pengar via autogiro.
 • ”Hejdå vandringshinder”

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.