Sveriges trovärdighet på spel – planer på gasutvinning vid Siljan

Riksdagen har satt ett netto noll utsläppsmål till 2045 och nu har prospekteringsbolaget Igrene ansökt om att få utvinna fossil gas i Siljansringen i Dalarna. Enligt januariavtalet ska ny prospektering av olja och gas förbjudas i Sverige och detta väntas bli lag 2022. Ska Sverige ha trovärdighet i klimatfrågan kan inte ny utvinning av fossila källor tillåtas.

Nyligen sa regeringen nej till att låta naturgasanläggningen i Göteborgs hamn kopplas på det svenska stamgasnätet för att inte låsa in Sverige i ett beroende av naturgas. Nu är det upp till bevis för regeringen igen. Prospekteringsbolaget Igrene har lämnat in ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten om att få utvinna fossil gas i Siljansringen i Dalarna.

Den gas som bolaget vill utvinna är metangas som vid förbränning omvandlas till koldioxid och leder till ökade utsläpp. Igrene vill omvandla gasen till LNG, flytande naturgas (liquified natural gas). Volymerna av naturgas i Siljansringen är osäker men det bör vara en ovidkommande fråga, de fossila energikällorna måste fasas ut och alternativ utvecklas snabbt om vi ska fixa klimatomställningen.

Det är därför häpnadsväckande att i Igrenes ansökan om att få utvinna gas i Siljansringen läsa: 

“En regional försörjningskälla av LNG skapar förutsättningar för att uppnå Sveriges klimatmål, stärker industrins konkurrenskraft och Sveriges försörjningsförmåga av energi i en säkerhetssituation.”

Det är precis tvärtom! Att producera fossil gas eller framställa LNG för att exempelvis driva tunga transporter eller för framställa vätgas är att skapa ett fossilt beroende och leder, tvärtom mot vad Igrene hävdat, till minskad energisäkerhet och konkurrenskraft.

Energibehovet i Mora och Siljansområdet kommer dessutom förändras och anpassas till ny teknik. Det är då ohållbart att låsa in detta till ändlig gas som vi inte ens vet om har något värde om 10-15 år. Det riskerar snarare att bli så kallade “stranded assets”, inlåsta investeringar med litet eller inget värde som inte klarar konkurrensen av förnyelsebar teknik. På många håll i världen, till exempel i USA, Spanien och Kina görs idag investeringar i förnybart där man räknar med vinst efter några år även utan subventioner. I Sverige finns redan idag kommersiella anläggningar där man utvinner vätgas från vatten med hjälp av solel. Dessa lär vi ser fler av i takt med att tekniken utvecklas.

Just Sveriges innovationskraft är unik och många menar att utanför Silicon Valley i USA är den störst i världen räknat per capita. Kunskap och teknikexport av klimatsmart teknik samt om vi kan visa på förändrat konsumtionsbeteende där vi på bred front bygger ett samhälle med minskad fossilanvändning, kan ha stor inverkan på övriga världen att accelerera sin klimatomställning.

Den som tvivlar på hur bråttom det är att vi ställer om till en fossilfri ekonomi behöver bara fråga en brandman. Just nu härjar några av de svåraste bränderna i modern tid i Kalifornien i USA. Åratal av torka, extremt låg luftfuktighet och ovanligt kraftiga vindar gör att även Los Angeles hotas av förödande bränder. I Sverige blev sommaren 2018 en påminnelse om att varmare klimat riskerar förstärka och förvärra skogsbränder och påverka jordbrukets möjlighet att producera den mat vi behöver. Samhällets mobiliseringsresurser utnyttjas redan idag till bristningsgränsen för att klara dessa bränder, om några år kan situationen bli ohanterbar om utsläppen fortsätta att växa.

2018 ökade de globala utsläppen av växthusgaser med 1,4 procent som en direkt följd av att användningen av fossil energi ökade med 1,5 procent. Användningen ökade framförallt i Ryssland, Kina, USA och Indien. Men även Sverige måste nu vända utvecklingen och minska utsläppen. Medelsvensken, inräknat konsumtion och resor utomlands, lever som vi har minst fyra jordklot till vårt förfogande, klart över globala genomsnittet “bara” 1,7 jordklot.

Samtidigt är forskningen tydlig, vi kan fixa klimatomställningen och ta kontrollen över en just nu eskalerande global uppvärmning genom samarbete, spridande av kunskap och goda exempel som inspirerar andra till minskad fossil användning. Varje person, företag, organisation och regering som visar vägen för andra genom att minska utsläppen är viktiga då varje kilogram koldioxid vi släpper ut i atmosfären räknas.

Därför vilar ett stort ansvar på Sverige och vår regering om den menar allvar med att vara en internationell ledare för omställningen till ett fossilfritt samhälle och kunna inspirera andra för att möta den klimatkris vi nu befinner oss i. Vi och många andra kände därför både hopp och stolthet när vi i januariöverenskommelsen mellan Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet kunde läsa att:

”Prospektering och ny exploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds på motsvarande sätt som gjorts med uran och regelverket för när utvinning av mineraler får ske från alunskiffer”.

I ett läge när omvärldens blickar är riktade mot Sverige för klimathopp och inspiration till fossilfri omställning skulle det vara verklighetsfrånvänt om Bergsstaten gav Igrene bearbetningskoncession för utvinning av fossil gas. Detta dessutom när en lag om förbud mot prospektering efter olja och gas i Sverige lär träda i kraft så snart. Igrenes tillstånd för att utvinna fossil gas i Siljansringen skulle dessutom gälla i 25 år. Vad skulle omvärlden se av Sverige då? Vilka signaler skulle detta sända till omvärlden och alla medborgare som verkligen försöker vända klimatkrisen till något positivt? Sverige kan och förtjänar bättre!      

/Mattias Ahlstedt och Johan Landgren

Kommentera

1 thoughts on “Sveriges trovärdighet på spel – planer på gasutvinning vid Siljan

  1. Med begreppet “flygskam” blev Sverige internationellt uppmärksammat för att peka på flygets stora klimatbaksidor. Men nu blåser det andra vindar under vingarna. SMB kan berätta att svenska staten nyligen beviljat 17 miljarder kronor i lån för att bygga ut vietnamesiska flygplatser.

    Myndigheten Exportkreditnämnden och det statliga bolaget Svensk Exportkredit AB utgör tillsammans det svenska exportkreditsystemet. Exportkrediterna är en slags förmånliga lån eller garantier som svenska staten ger ut till verksamheter utomlands. I utbyte får Sverige sälja varor eller tjänster till landet som berörs.
    Stödet motsvarar mer än Sveriges hela miljöbudget

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.