Referat politikersamtal inför EU-valet

Den 14 maj anordnade vi ett politikersamtal inför EU-valet. Allt filmades och länken kommer att läggas upp här.

Den 26 maj är det dags att välja vilka som ska representera Sverige i EU-parlamentet. Då avgörs hur en stor del av miljöpolitiken kommer att se ut de närmaste fem åren. Sveriges miljölagstiftning styrs nämligen på många sätt av beslut fattade på EU-nivå. Därför är det extremt viktigt att alla vi som bryr oss om miljö och klimat röstar i EU-valet.

Läs Naturskyddsföreningens granskningar inför EU-valet på https://www.naturskyddsforeningen.se/euval2019

Inledning om klimat och biologisk mångfald av Anton Grenholm, som under flera år varit aktiv i Naturskyddsföreningen på såväl lokal som nationell nivå och nu arbetar som miljösamordnare på Högskolan Dalarna.

  1. Hopp i form av ungdomars engagemang
  2. Klimatförändringarna som leder till upptining av permafrosten bl a. 414 ppm nu, takten ökar och utsläppen minskar inte. Vi är på väg mot 3 graders temperaturökning. IPCC:s rapport: skillnaden mellan 1,5 och 2 grader är dramatiska! Kräver mycket stora insatser av samhället. Utsläppen behöver halveras varje årtionde (carbon law). Minska utsläppen till nära noll – fort. Krävs även att vi fångar in och lagrar koldioxid. Transportsystemet, industrins processutsläpp och metoder för att lagra koldioxid behövs i Sverige. Konsumtionens utsläpp behöver också minskas. Sverige: klimatlag, klimatmål och klimatpolitiskt råd. EU:s klimatmål. Positivt: teknikutvecklingen, fossilfritt Sverige, mer vego och mindre flygande, engagemang.
  3. Förlusten av biologisk mångfald i form av t ex dramatisk minskning av insekter. IPBES rapport: Ca 1 miljon av 8 miljoner arter är hotade av utrotning. Utdöendetakten ökar.
  4. EU:s roll: klimatmål, klimatlagstiftning, EU:s utsläppshandel, jordbrukets inriktning, fiskeripolitiken, biologisk mångfald: art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet.
    EU-parlamentet har 751 ledamöter varav Sverige får välja 20 st. Lagstiftar, budgetfunktion, utövar politisk kontroll över EU-kommissionen.

Politikerrunda

Moderator: Ulla Gudmundson, med lång erfarenhet av arbete med EU-frågor i UD och Bryssel, inklusive som expert i Kommissionen. Aktiv i #Fridays for future och medlem i Naturskyddsföreningen Rättvik.

Från vänster:
Liberalerna Maria Weimer
Miljöpartiet Jonas Åsenius
Socialdemokraterna Sören Juvas
Partiet Vändpunkt Kitty Ehn
Kristdemokraterna Birgitta Sacredeus
Vänsterpartiet Petri Stenport
Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna hade ingen representant.

Vad anser ditt parti är viktigast just nu?

L: Änglamark, om jorden vi ärvde, ödesval för klimatet, europeisk koldioxidskatt och flygskatt

Mp: klimatlag som tvingar medlemsländerna att minska koldioxidutsläppen, koldioxidbudget

S: noll nettoutsläpp 2050 inom EU, skärpa sanktionerna mot företag, satsa på tågen, minska flygets miljöpåverkan genom utsläppsrätter. Stoppa hormonstörande ämnen, krisberedskap mot skogsbränder, minska användandet av plaster, satsa på förnyelsebar energi m.m.

PV: startades för att det krävs klimatpolitik i en helt annan klimatklass, alla partier lappar och lagar. EU måste prioritera miljön och människorna. Sluta se tillväxt som ett överordnat mål, fokusera på klyftor och klimat.

Kd: eget ansvar som tygkasse när man handlar, Agenda 2030, kärnkraft, inte som Tyskland ful-el, gör EU lagom igen.

V: var med klimattoppmötet för 10 år sedan, men inget har hänt. Kraftigt höjda ?, klimatinvesteringsbank, ingen försäljning av fossildrivna bilar efter 2025, satsa på tågtrafiken, flygskatt, reformera utsläppshandeln. Sociala, miljö- och klimatmål.

Vilka konkreta förslag avser ditt parti driva i EU under den kommande mandatperioden för att minska hotet mot den biologiska mångfalden?

V: Långsiktig miljöpolitik, är emot neddragningarna i Kd och M:s budget, Sveaskog

Kd: biol mångfald i jordbruket, skogen ska återplanteras

PV: omöjligt att prissätta biol mångfald. Ökade mål, medel och metoder samt skärpt miljölagstiftning

S: sänka jordbruksstöden och se över hur de används, se över kemikalielagstiftningen, konsekvens av ekonomi

Mp: bidöden, förstår inte än hur stora konsekvenser förlusten av ekosystemtjänster innebär, hotade arter, spårbarhet på t ex palmolja, internationellt avtal för biol mångfald till 2030, inom fiskeripolitiken behövs fler bra beslut

L: reformera jordbrukspolitiken så att den inte skadar klimatet, skärp kemikaliepolitiken, marina skydd, inför plastskatt och förbud mot engångsplastartiklar


Vilka konkreta förslag avser ditt parti driva i EU under den kommande mandatperioden för att varutransporter i snabb takt skall flyttas från miljöskadliga vägtransporter till mindre belastande transporter på järnväg och vatten?

Mp: eftersatt underhåll på järnvägen, vill göra det enklare att boka tåg, förbud mot att sälja fossila bränslen

S: internationellt tågbokningssystem krävs, göra det dyrare att köra lastbil, förnyelsebara bränslen

PV: Slopa alla fossila bränslen, 30 000 lobbyister i EU (många från storföretagen och fossilindustrin) – se till att rätt röster hörs

Kd: många ondgör sig över flyget, men det kan drivas med el och biobränslen, mer forskning behövs

V: elektrifiera vägar, forskning

L: elektrifiering bara bra om man har fossilfri el, satsa på biobränslen, säljstopp för fossila bilar, fler nattåg m.m.


Anser ditt parti att kärnkraften är ett miljö- och klimatmässigt bra energialternativ?

Kd: ja

PV: sjukt förlegat, absolut inte kärnkraft, måste ta hand om avfallet

S: kan inte backa in i framtiden, vi har fortfarande inte löst avfallsfrågan, energieffektivisering!

Mp: fortsatt nej till kärnkraft, det är mycket dyrt, sociala frågor måste lösas tillsammans med miljöfrågor, solceller på alla nybyggda hus

L: bättre att fokusera på utsläppsminskning och sen kan vi prata om kärnkraft

V: nej, då försvinner dock 25% av Sveriges elproduktion. 0,12% solel i Sverige idag: skala upp solcellsparker, storskalig havsbaserad vindkraft, viktigast att spara!

 

Är ditt parti för att förklara klimatnödläge på samma sätt som Storbritannien och Irland gjort?

PV: självklart, signalvärde

Kd: förvalta jorden, vi lever i ett demokratiskt land…..

V: Jens Holm föreslog det häromdagen, men personligen tycker jag det är trams. Mycket prat, men inga pengar och ingen verkstad.

L: har inget emot det, men det är handling som krävs, har självflygfri valkampanj

Mp: vet ej om det är bra, konkreta beslut krävs

S: deklarationen är ett bra ställningstagande men det krävs konkret politik inom transporter, plast etc

Som avslutning fick publiken ställa frågor.

Arrangemanget skedde i samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Fridays for future Dalarna, Falu Miljögrupp, FN-föreningen, Omställning Falun, Studiefrämjandet m fl.

/Lillian Lundin Stöt

Som ber om ursäkt om jag har missuppfattat det någon sa, så att det inte blev som det var tänkt.

 

 

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.