650 arter av svampar hittades under Mykologiveckan i Dalarna

Mykologiveckan 3–9 september 2018 i Siljansbygden, Älvdalen och Malung-Sälen har summerats i en rapport på 112 sidor. I den finns över 100 bilder och 35 kartor som visar alla lokaler (växtplatser) som besöktes. Veckan är ett årligt arrangemang inom Sveriges Mykologiska Förening och i år stod Ovansiljans Svampförening som värd. Bland annat besöktes reservatet i Hemus där det nu avverkas!

 

– Trots en rekordvarm och torr sommar med lite nederbörd hittades 650 arter av svampar under Mykologiveckan, berättar Dan Broström i Ovansiljans Svampförening. Av dessa är 53 arter rödlistade. Vilken fantastisk biologisk mångfald!

 

Många värdefulla lokaler och miljöer beskrivs i rapporten, inte minst ängar som hävdas genom slåtter och bete, företrädesvis på kalkmark i Siljansbygden.

 

– Förr i tiden var ängar vanliga inslag i bygden men idag är de på stark reträtt och i behov av människor som bedriver slåtter och kor som betar. Mer stöd behövs också från politiskt håll.

 

Störst antal arter och flest antal rödlistade svampar finns i skogslandskapet. Flera av lokalerna som besöktes under Mykologiveckan är i behov av bättre skydd än vad som är fallet idag. Det gäller exempelvis Rättviksheden, Bonäsfältet, Alderängarna, Ljusterängsån och Bjurdammsberget.

 

Rapporten kan beställas för portokostnaden, 56 kr, så långt lagret räcker från Naturskyddsföreningen kansli i Mora kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se


Smultronkantarell hittades på Bonäsheden och Rättviksheden. Den är rödlistad och hotad. Där den växer finns ofta flera andra sällsynta, marklevande barrskogssvampar, varför ett skydd av artens växtplatser samtidigt skyddar dessa.  Foto: Dan Broström

 


Grantickeporingen är en rödlistad svamp som lever på en annan rödlistad svamp, granticka. Den hittades vid Bjurdammsberget/Kajsberget i Orsa, en skyddsvärd men ännu oskyddad naturskog med höga bevarandevärden. Foto: Claes Ingvert

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.