Rädda strandskyddet!

Nu höjs allt fler röster för att strandskyddet ska begränsas eller tas bort helt för att tillåta exploatering av strandnära områden. Naturskyddsföreningen i Dalarna anser att strandskyddet måste bevaras som det är. Det finns redan nu möjligheter för undantag i särskilda fall. Strandskyddet är alldeles för värdefullt för att användas som kortsiktigt slagträ i valdebatten.
DET FINNS TVÅ syften med strandskyddet. Det första är att bevara och värna vår unika allemansrätt. Det är en viktig del av vår livskvalitet att vi får röra oss fritt i naturen. Stränderna hör också till allemansrätten. Om strandskyddet inskränks ytterligare, riskerar en stor del av vår kust att bebyggas.  Det blir ännu svårare än det är idag för alla som inte har en strandtomt att uppleva och upptäcka strandnära miljöer. När ett område väl är bebyggt går det inte att vrida tiden tillbaka.
DET ANDRA SYFTET med strandskyddet är att värna växt -och djurlivet. Ett av de absolut största hoten mot naturen är att livsmiljöer försvinner när människan tar allt mer mark i anspråk. Naturen i kustzonen och miljön runt våra sjöar och vattendrag är ofta rik på olika hotade djur och växter. De grunda områdena närmast land i havet är barnkammare för många av de fiskarter vi tycker om att äta, t ex torsken. Strändernas markzoner är också viktiga barriärer för att fånga upp och filtrera utsläpp av kemikalier och gödande ämnen. Med hårdgjorda ytor och bebyggelse försvinner dessa buffrande ekologiska funktioner.
Att bada, paddla, fiska och skåda fågel och andra vattenlevande djur utmed oexploaterade stränder är viktiga delar av den svenska turismen som ger arbetstillfällen och inkomster i hela landet. Om inte allemansrätten och naturens värde räcker som argument, borde åtminstone det övertyga åtminstone en och annan politiker om hur viktigt strandskyddet är för hela Sverige.
FÖRLORARNA OM strandskyddet försvagas är naturen, men också en överväldigande majoritet av Sveriges befolkning.
Rädda strandskyddet och allemansrätten.
Mattias Ahlstedt och Stig Hammarsten
ordförande Naturskyddsföreningen Dalarna resp. Gävleborg

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.