Remissvar grön infrastruktur Dalarna

Definition av vad grön infrastruktur är:
”Ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet”

En viktig definition om än lite teoretisk och fyrkantig. Orden ”infrastruktur och element” för tankarna hos de flesta till helt andra saker…

Arbetet syftar till att ta fram kunskapsunderlag om naturens kvalitéer och beskriva funktioner och behov för mångfalden av arter i samspel med sin miljö. Den ökade förståelsen behövs för att bevara ekosystemen och för dess bidrag till viktiga ekosystemtjänster. Detta är en viktig ansats! Kunskapsunderlag om naturens kvaliteter måste också följas av mer konkreta handfasta åtgärder i naturen.

Handlingsförslaget har en bra och gedigen bakgrundsbeskrivning av förutsättningarna i vårt landskap, både de fysiska, vad som redan gjorts och vilka verktyg man har tillgång till idag. Genomgången av hot och möjligheter, utifrån de för detta ändamål relevanta miljömålen, är också väl genomarbetade. Men när man kommer till kap 8 Insatsområden och föreslagna åtgärder, så blir det tunnare.

I remissvaret skriver vi bl a om körskador, skogsbolagens frivilliga avsättningar, hyggesfritt skogsbruk och åtgärdsprogram för vissa arter. Vi vill ha tillbaka de kommunvisa lokala sektorsråden om skog och tycker att det är bra att det föreslås utbildning av kommunpolitiker och tjänstemän om Grön infrastruktur, biologisk mångfald, ekosystemtjänster.

Läs hela remissvaret: Remissvar Regional handlingsplan för gron infrastruktur i Dalarna

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.