Fakta om Molstaberg

Det har i olika media gjorts felaktiga inlägg om vargangreppen på Molstabergs säteri utanför Södertälje den 2:a respektive 5:e maj. Inläggen, som bl. a. har gjorts av LRF, har haft stor spridning i landet och har lett till en vriden debatt baserad på faktafel. Det är dock viktigt att allmänheten får korrekt information om vad som skett och inte dras med i drev baserat på felaktiga uppgifter vilket i slutändan kan slå tillbaka med förlorat förtroende för organisationer som LRF.

Vi vill naturligtvis börja med att beklaga den tragedi som drabbade ett stort antal får nämnda dagar. Det är en tragisk händelse för både djuren och djurägarna.
Gården Molstaberg hade många angrepp 2015 och Länsstyrelsen (Lst) beviljade då skyddsjakt eftersom man inte ansåg att gården tillräckligt snabbt kunde ordna godkända stängsel. Vid angreppet den 2 maj 2018, tre år senare, har vargen kommit in genom att passera ett liggande stängsel och har därefter tagit sig över ett litet ostängslat vattendrag. Vid angreppet den 5 maj har vargen tagit sig in genom att passera ett nedtaget elstängsel, kommit in i samma hage som tre dagar tidigare, passerat en grind som vare sig var rovdjursavvisande och troligen även var öppen, och därefter tagit sig över en bäck. Vargen har således vid bägge dessa tillfällen kunnat nå fåren utan att passera något godkänt rovdjursavvisande stängsel.

Vidare har stöd med 600 000 kr beviljats och en stängslingsplan gällande aktuella hagar upprättats i samråd med Lst vilken skulle varit färdigställd 31/12 2017, men beviljades uppskov till 1/6 2018 där man samtidigt angav att djur inte skulle släppas i hagarna innan stängslingen var färdig. Det har gården inte heller följt, utan släppt får i hagen utan att stängsel var upprättade och godkända.

Man har därefter återigen begärt skyddsjakt vilken har avslagits av Lst då en av förutsättningarna för skyddsjakt enligt lagstiftningen är att det inte ska finnas någon annan lämplig lösning vilket det uppenbarligen gör.

Naturskyddsföreningen anser att vi både skall ha öppna ängar med betande får och en livskraftig vargstam. Det är fullt möjligt om samtliga parter tar sitt ansvar och arbetar förebyggande mot rovdjursskador. Vargangrepp i hagar med fullgoda rovsdjursavvisande stängsel är mycket ovanliga och har enligt Viltskadecenter endast förekommit vid något enstaka tillfälle i Sverige.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att djurägarna inte tagit sitt ansvar och skyddat sina djur enligt gällande regelverk vilket gör att skulden, oavsett inlägg av olika parter i sociala media, inte kan läggas över på vare sig myndigheter eller det vilda djuret varg. Vi hoppas att man framledes sköter om sina stängsel enligt gällande regler, fortsätter med sin fårverksamhet och att vi därigenom får ett både vackert landskap och en artrik fauna med en livskraftig vargstam.

Daniel Ekblom
Naturskyddsföreningen Gävleborg

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.