Nytt hot mot Västerdalälven

Artikel i Malungsbladet:

Riksdag och Regering förbjöd i början av 1970-talet, alltså för snart 50 år sedan, en utbyggnad av vattenkraften i Västerdalälven. Lagskyddet är sedan 1987 totalt i den övre delen av älven uppströms Hummelforsen och innebär att det är förbjudet att anlägga nya kraftverk oavsett storlek även i älvens biflöden och källflöden. Sedan 1987 har det inte någonstans i Sverige getts tillstånd till att anlägga nya kraftstationer i lagskyddade älvar.

Den lilla kraftstationen vid Ejforsen i källflödet Fuluälven byggdes 1917 och drevs under hela sin livslängd utan lagligt tillstånd tills den 1978 lades ner och senare revs ut. Trots lagskydd och att turistkommunen Malung tidigt i kommunöversikter och senare i sin översiktsplan (1990) motsatt sig all ytterligare vattenkraftsutbyggnad i älven, så återkommer kraftindustrin gång på gång med nya hot om utbyggnader i Västerdalälven.

Det måste vara ett allvarligt systemfel att Transtrands Besparing på nytt kan ansöka hos Miljödomstol om en ”ombyggnad” av en kraftstation som inte finns. Redan 2005 fann regeringen att detta var förbjuden och olovlig vattenverksamhet och därmed inget att pröva enligt miljöbalken!

Länsstyrelsen Dalarna har för Natura 2000-området Fuluälven, dit Ejforsen hör, fastställt att ingen ny vattenkraft får tillkomma i älven eller dess biflöden. Enligt Länsstyrelsen skulle anläggandet av en ny kraftstation vid Ejforsen endast bidra med 0,03 % av Dalälvens totala elproduktion på ca 4,5 TWh, d.v.s. 3 tiotusendelar!

Undertecknade anser liksom berörda statliga myndigheter (Naturvårdsverket, Havs och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och Länsstyrelsen Dalarna) att processen som pågår är meningslös och ett helt onödigt slöseri med tid och pengar. Myndigheterna anser att Miljödomstolen ska avslå Transtrands Besparings ansökan, vilket också liksom tidigare bör ligga helt i turismens och Malung-Sälen kommuns intresse att så sker.

Kommittén Rädda Västerdalälven               Naturskyddsföreningen i Dalarna

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.