Remissvar åtgärdsprogram vatten

Naturskyddsföreningen Dalarna har svarat på Vattenmyndigheternas remiss ang. åtgärdsprogram för vattenförvaltning:

Vi tycker i stort sett att det är ett bra och gediget material som tagits fram. Vi hoppas att det också finns resurser att genomföra detta.

  • Vi förespråkar Polluter Pay Principle. Denna princip har hittills inte fått samma genomslag i sektorerna skogsbruk, jordbruk, vattenkraft och gruvverksamhet, som i övrig miljöfarlig verksamhet. Detta måste åtgärdas. Här har staten också ett historiskt ansvar för tidigare försyndelser mot miljö och vatten.
  • Ansvaret för åtgärdernas genomförande behöver tydliggöras. Regeringen måste vara tydlig med att de åtgärdsprogram som vattenmyndigheterna tagit fram måste genomföras, särskilt vad avser Skogsstyrelsen, där stora brister råder vad avser tillsyn inom skogsbruket.

Läs hela remissvaret: Remissvar åtgärdsprogram vatten med underrubriker inom skogsbruket, jordbruket, vattenkraften, gruvverksamhet, kemikalier och strandskydd.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.