Kungsörn i Dalarna

Kungsörnen har haft en negativ utveckling under det senaste decenniet där både andelen lyckade häckningar och ungproduktionen minskat kraftigt. Hotbilden är också stor och vuxenöverlevnaden oroande låg. Regeringens rovdjursproposition har beslutat om en referensnivå på 150 lyckade häckningar vilket är en drastisk förändring mot tidigare 600 lyckade häckningar som fastställts i åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen för kungsörnen som antogs för bara drygt ett år sedan.

Dessa två dokument har granskats av och förankrats hos olika intressenter, forskare och sakkunniga. Beslutet har upprört fågelsverige och är märkligt eftersom kungsörnen inte ens ingick i det uppdrag som fanns när det gällde att se över rovdjursförvaltningen.

Kungsörn Sverige har tillsammans med Sveriges Ornitologiska förening (SOF) varit i kontakt med miljödepartmentet. De menar att 150 lyckade häckningar är samma sak som 600 föryngringar. Dessutom står det i proppen att kungsörnen nu har utbredning i hela landet vilket är helt felaktigt eftersom den saknas på ca 60 % av Sveriges yta. Den 5 november uppvaktade Kungsörn Sverige tillsammans med SOF miljö- och jordbruksutskottet för att ge fakta och uttrycka vår oro över denna drastiska förändring att föreslå ett golv på 150 lyckade häckningar. För att fastslå gynnsam bevarandestatus måste en arts populationsutveckling visa på att den kommer att vara en långsiktig livskraftig del av sin miljö. Därtill ska inte utbredningsområdet minska eller komma att minska inom en överskådlig framtid och artens livsmiljöer måste förekomma i sådan utsträckning att den kan bibehållas på lång sikt. Kungsörnen har haft en negativ utveckling under det senaste decenniet där både andelen lyckade häckningar och ungproduktionen minskat kraftigt. Hotbilden är också stor och vuxenöverlevnaden oroande låg. Mot den bakgrunden är det skrämmande att politikerna nu gått in och beslutat om en referensnivå på 150 lyckade häckningar. Det kommer tyvärr av flera intressegrupper att tolkas som en maximinivå. Även om nu miljöminister Lena Ek säger att Sveriges starka skydd av kungsörn kommer att bestå och att det inte kommer att innebära att man föreslår jakt, så dröjer det nog inte länge förrän skyddsjaktsansökningar lämnas in för att få skjuta ner kungsörnsstammen.

Orsaken till beslutet i proppen har nog en helt annan bakgrund än jakt. Vi vet att vindkraftsindustrin har lobbat hårt mot regeringen för att få till en förändring av artskyddet för att komma runt det faktum att branschen fått avslag i miljödomstolar för vindkraftsetableringar nära kungsörnsbon. Nu kan myndigheterna hävda att Sverige har uppnått gynnsam bevarandestatus och att enskilda örnbon och örnrevir därför inte spelar så stor roll vid exploatering. Detta är den sorgliga bakgrunden till regeringens beslut! Tyvärr är Sverige nu på väg att rasera allt naturvårdsarbete och bli sämst inom EU på området. 

Årets nordiska kungsörnssymposium i Falsterbo besöktes av nio kungsörnsinventerare från Dalarna Det blev många föreläsningar under en späckad lördag men under söndagen hann vi också med en exkursion till örnmarkerna i det sydvästskånska sjö- och backlandskapet. Två revir besöktes. Arrangörerna kunde faktiskt bjuda på kungsörnsobservationer i båda reviren och därtill flera havsörnar och massor av röda glador. Det var svårt att låta bli att jämföra med våra revir i Dalarna där svårigheten att nå bona ofta består i lång anmarsch i kuperad terräng. Här såg vi ett revir där problemet att nå boet bestod i att det var uppodlad mark runt hela den lilla dungen där örnarna häckar. Med hjärtat i halsgropen såg vi också hur både en ungfågel och en adult örn svepte tätt intill ett illa placerat vindkraftverk i reviret.

Kungsörnsinventeringarna i Dalarna genomförs tack vare en handfull entusiastiska inventerare som brinner för sin uppgift och lägger ned en stor del av sin fritid på örnarna. Ekonomiskt bidrag har utgått från Alvins fond. Reseersättningar utgår från naturvårdsverket via länsstyrelsen. 

Det finns en skrift som man kan rekvirera gratis från Länsstyrelsen som heter ”Inventering av kungsörn i riksintresseområdena för vindkraft i Rättvik, Mora och Orsa”.

Börje Dahlén

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.