Skog

Dalarna är ett skogslän. Vi har många skogsintresserade medlemmar och skogsfrågorna är viktiga för oss. Vi arbetar nu hårt för skydd av Vildmarksriket, Lungsjöån och Ore Skogsrike. Målet är mer pengar till skogsskydd och en ny skogspolitik.

Policy skog

Vår vision
All gammelskog och all fjällskog i Dalarna är skyddad. 20% av Dalarnas skogar är skyddade och ett hållbart skogsbruk bedrivs i resterande områden. Den biologiska mångfalden är räddad.

Vad har vi gjort?
Största segern är att vi bevarat fjället Städjan från exploatering.

Vi har inventerat naturvärden, granskat avverkningsanmälningar och avverkningar och fått till stånd flera reservat. Vi jobbar även för att skydda tätorts/bynära skogar bl a i projektet Bevara barnens skogar.

2013 ordnade vi en stor skogsmanifestation i Falun tillsammans med 16 organisationer. Forskningsresan i naturvårdens utmarker har arrangerats i Dalarna flera gånger. Internationella studiebesök i Dalarnas skogar har skett flera gånger.

Vi brukar delta i Skogens Dag och andra skogsdagar. Inom närnaturguiderna har vi utbildat ett 40-tal guider.

Vi har representanter i olika grupper för uppfyllande av miljömålet Levande skogar och har gett ut flera skogsböcker och rapporter.

Välkommen till vårt nätverk!

Kontaktperson:

Mattias Ahlstedt Tel.                023-126 11, 831 23 (a),                0730-39 54 61         mattias.ahlstedt@naturskyddsforeningen.se