Vår gröna ekonomi – vilka är vägarna som tar oss dit?

Välkommen till det tredje och sista seminariet i serien Vår gröna ekonomi där vi tillsammans med forskare och andra sakkunniga diskuterar kopplingarna mellan ekonomi och ekologi. Seminarierna sker i samverkan mellan Naturskyddsföreningen och Högskolan Dalarna. Anmälan senast 5 nov, se nedan.

Vår gröna ekonomi – vilka är vägarna som tar oss dit?

10 nov kl 19-21

Vilka är verktygen vi har för att skapa en hållbar samhällsekonomi, som respekterar planetens gränser? Det finns många förslag, allt ifrån kortare arbetstid eller ökad reglering av bankernas kreditgivning till grön skatteväxling som uppmuntrar cirkulära produktions- och konsumtionsmönster. Vilken potential rymmer dessa förslag? Hur ska vi se på dem i ljuset av tidigare seminarier, där vi granskat framstegstankens tro på ökad ekonomisk aktivitet och ny teknik som lösningar på det mesta? Hur skapar vi engagemang för att organisera samhället så att det främjar verklig mänsklig välfärd? Och vilka slags frågor kan miljörörelsen driva utan att gå över gränsen mot det partipolitiska?

Det finns tre olika sätt att delta i seminarierna: på plats i Falun på Högskolan Dalarna, som enskild deltagare med hjälp av e-mötesverktyget Zoom eller gruppdeltagare i Zoom.

Till seminariernas förstasida >>

Läs mer om olika sätt att delta >>

Till anmälan >>