Grön tillväxt – Nödvändighet eller önsketänkande?

Välkommen till det första seminariet i en serie om tre – Vår gröna ekonomi – där vi tillsammans med forskare och andra sakkunniga diskuterar kopplingarna mellan ekonomi och ekologi. Seminarierna sker i samverkan mellan Naturskyddsföreningen och Högskolan Dalarna. Anmälan senast 17 sept, se nedan.

Grön tillväxt – nödvändighet eller önsketänkande?

22 september kl 19-21

Sedan lång tid pågår en diskussion om ifall den ekonomiska tillväxten är en förutsättning, eller ett hinder, för en hållbar utveckling. Vilka möjligheter ger tillväxten, och vilka problem skapar den? Begreppet grön tillväxt används ofta för att beskriva en ekonomi som växer samtidigt som utsläppen och utnyttjandet av naturresurser minskar. Är detta verkligen realistiskt, vilka belägg och exempel finns för och emot att grön tillväxt är möjlig? Vilken inriktning behöver tillväxten ha framöver för att bli förenlig med en god miljö? Och vad händer med samhället om tillväxten uteblir, är vi verkligen så beroende av tillväxt som många hävdar?

Medverkande:

Det finns tre olika sätt att delta i seminarierna: på plats i Falun på Högskolan Dalarna, som enskild deltagare med hjälp av e-mötesverktyget Zoom eller som gruppdeltagare via Zoom.

Till seminarieseriens förstasida>>

Läs mer om de olika sätten att delta>>

Till anmälan >>