Politiska beslut behövs!

God fortsättning på det nya året brukar man önska sina nära och kära. Jag vet inte hur god fortsättningen är i vårt nuvarande konsumtionssamhälle. Vi har åter upplevt en julhelg där människor lånar för att kunna konsumera enligt gammal vana. Den här hejdlösa konsumtionen förgiftar vår miljö och rubbar våra ekosystem, gifter sprids i näringskedjorna […]

Läs mer

Miljömärkta politiker!

2014 kommer att vara ett avgörande år för miljö och klimat. EU kommer exempelvis att ta nya mål för 2030 och här hemma är det ett supervalår med val både till EU-parlament samt riksdag, landsting och kommun. Då måste natur och miljö vara centrala valfrågor. Skogs-, klimat- och kemikaliepolitik är några områden vi fokuserar på. Naturskyddsföreningen […]

Läs mer