Dalagrupp för vindkraftsfrågor

Vill du vara med i en regional  grupp som bevakar vindkraftsfrågor i Dalarna? Vi behöver vara många  som kan vara med och  tycka till. Anmäl dig till  länskansliet! Rikskansliet håller tillsammans med Studiefrämjandet på att ta fram ett studiematerial för hur kretsar och länsförbund kan påverka vindkraftsetableringar. Projektet heter ”Ja till vindkraft – men på […]

Läs mer

Gör egna hygienprodukter

Ungdomar på Miljötinget och pedagoger på KNUT-dagen fick vid Naturskyddsföreningens station lära sig mer om gifterna i vardagen via övningar som miljömärkningsspelet och gift-jeopardy. De fick också prova på att göra eget schampo, hudsalva, roll-on och cerat. Lärarmaterialet inkl. recept hittar du här.

Läs mer

Mer lokal mat och energi

Efter studiebesöket vid solcellsparken i Katrineholm och föreläsningar om Tillsammansodlingar och hållbar omställning i Mora och Leksand fortsätter arbetet med beräkningar av köpkraft för resp. kommun kring drivmedel, el och livsmedel. Kontakt: Ylva Grudd 0708-27 17 07, ylva.grudd@naturskyddsforeningen.se  

Läs mer

Förstärk Dalarnas styrelse

Länsförbundets styrelse består av en representant från varje krets/lokalförening i Dalarna. På länsstämman 13 april 2014 ska nya ledamöter väljas för Hedemora, Västerbergslagen, Säter, Gagnef, Malung-Sälen, Leksand, Orsa, Älvdalen samt Fältbiologerna. Till 2015 behöver vi också en ny länsordförande. Har du tips eller vill du själv ingå i styrelsen? Kontakta valberedningen: 0280-702 50 eller bertil.helmersson@naturskyddsforeningen.se.  

Läs mer

Boktips: Än lever skogen

Det är skillnad på skog och skog. I en gammelskog är det inte städat och träden står inte i raka rader. Tvärtom är det stökigt och myllrar av liv, i ett naturligt kretslopp där alla organismer fyller sin viktiga funktion. I Än lever skogen vandrar vi ut i de skogar som är hotade till sin […]

Läs mer

Nationella nätverken tas över av riks

Naturskyddsföreningen Dalarna har under många år varit värd för de nationella nätverken inom skog resp. mat och jordbruk. Från årsskiftet togs dock alla nätverk över av rikskansliet som anställt nya samordnare (endast 25% anställning). Anmäl dig till ett eller flera nätverk på http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/som-medlem/ga-med-i-ett-natverk Samordnare för nätverken är: • Mat- och jordbruk samt hav: maria.palm@naturskyddsforeningen.se • […]

Läs mer

Grönare vägval

Tipsa din arbetsgivare om Resekort Företag – ett billigt sätt att resa bekvämt och miljösmart! Kortet gäller i ett år på alla bussar och tåg i Dalarna och kan betalas med nettolönen. Vinsten för företaget blir nöjdare och friskare medarbetare, en attraktiv arbetsgivare och lättare att nå miljömålen.  Läs mer på www.grönarevägval.se Fram till 1 juli […]

Läs mer

Resfria möten

Länsstyrelsen Dalarna har beviljats drygt 900 000 kronor i anslag av Statens Energimyndighet. Pengarna ska användas för utbildning i ”resfria möten” i länets kommuner. Läs mer på www.energiintelligent.se.

Läs mer